Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 4. 1978)


Problém č. 767

Igor Opálený, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 768

Valerij A. Žebenev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+8=14)Kontrolná notácia: 767: bKd8 Dh5 Vc8 Vd7 Sh4 Jg6 Pb2 d3 e2 (9), čKd4 Dh3 Va5 Jc4 Jd5 Pb5 e3 e6 (8) – dvojťažka, 768: bKh8 De2 Vg7 Sb2 Jd8 Jg2 (6), čKf5 Db1 Va5 Vh3 Jf2 Pd2 f7 h4 (8) – dvojťažka.

V č. 767 mladý šachový skladateľ zo Zlatých Moraviec spracoval voľnú zámenu troch obranných motívov po zvodníku. Č. 768 je jedna z najlepších prác tohoročného medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek. Okrem zvodníka a riešenia si nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...De4, Va4, Vf3, Je4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 755 (Colonelli) z 9. 3. 1978. Zvodník 1.Sg3? hr. 2.D:d6 mat, 1...Vc6, V:e6 2.Se4, Sc4, mat, viazne na 1...S:g3! Po úvodníku 1.Jb5 hr. 2.D:d6 mat, sa maty zo zdanlivých hier recipročne zamenia: 1...Vc6, V:e6, Kc6, K:e6 2.Sc4, Se4, Da8, Jc7 mat. Zrozumiteľne a ekonomicky podaná téma recipročnej zámeny dvoch matov, len škoda, že zvodník je tak drasticky vyvrátený. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 756 (Bairdová) z 9. 3. 1978. 1.Jg3 Ke6 2.Kf8 Kg6 3.Kg8 Kh6 4.Vf6 mat. Vtipná miniatúrka zakončená modelovým matom. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 757 (Janevski) z 16. 3. 1978. Zvodník 1.Dd1? hr. 2.Dd5 mat, 1...Jd4, Jf4 2.D:g4, V:c4 mat, viazne na 1...J:e3! Rieši 1.Vf7 hr. 2.a8D(S) mat, 1...Jd4, Jf4 2.e:d4, e:f4 mat. Zámena dvoch matov (Z–22–24) s využitím poloväzby. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 758 (Ondrejka) z 16. 3. 1978. Zvodník 1.Ja3? hr. 2.J:b5 mat, 1...J:c3, Dd3 2.e5, D:d5 mat, viazne na 1...c6! Zvodník 1.f:e7? hr. e8J mat, 1...Jf6(e7), Dg6 2.e5, D:d5 mat, viazne na 1...Ve6! Rieši 1.b:c7 hr. 2.c8J mat, 1...J:c7 (b6), D:c3 2.e5, D:d5 mat. Trojfázová zámena hier (Z–32–62) s využitím poloväzby. Výborný nápad. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Výsledok 1. medzinárodnej riešiteľskej súťaže – Hlas ľudu 1978 – uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred