Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 3. 1978)


Problém č. 755

Hercules Colonelli, Brazília

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+5=15)


Problém č. 756

Edit W. J. Bairdová, Anglicko

Chess Amateur 1924

Mat 4. ťahom (4+1=5)Kontrolná notácia: 755: bKb3 Df8 Vd2 Sd3 Sf2 Jd4 Jg4 Pe6 f3 f7 (10), čKd5 Vd6 Se1 Pb6 d7 (5) – dvojťažka, 756: bKe8 Vf7 Jf5 Jh7 (4), čKg6 (1) – dvojťažka.

V č. 755 objavíte recipročnú zámenu dvoch matov po zvodníku. Reprodukcia č. 756 je dôkazom toho, že ženy už dávno prenikli do takej špeciálnej mužskej špeciality, ako je kompozičný šach. E.W.J. Bairdová (1859–1924) zložila vyše 1000 šachových úloh rôznych žánrov, nevynímajúc ani úlohy na retrográdnu analýzu. Veríme preto, že sa silní muži nezľaknú vyriešiť jej dnešnú štvorťažku, v ktorej možno objaviť modelový mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 738 (Zygalov) z 5. 1. 1978. Zvodník 1.Dd3? hr. 2.J:f5 mat, 1...D:d3, Ve4 2.S:e6, f:e4 mat, viazne na 1...c4! Rieši 1.J:e6 hr. 2.V:c5 mat, 1...D:e6, V:e6 2.J:e3, Dd3 mat. Voľná zámena matov (Z–22–44) s využitím poloväzby. Odmenu za správne riešenie dostane Arpád Kurucz, Brnenské nám., bl. X/12, 946 03 Kolárovo.

Riešenie problému č. 739 (Dittrich) z 5. 1. 1978. Zvodník 1.S:d4? hr. 2.De1 mat, 1...Vb1, Vc1 2.Sb2, Sc3 mat, viazne na 1...V:e7! Rieši 1.J:d4 hr. 2.Df3 mat, 1...Vb1, Vc1 2.Jb3, Jc2 mat. Téma Z–22–24 s využitím poloväzby. Vtipný mechanizmus zámeny, len škoda, že zvodník je tak hrubo vyvrátený. Odmenu za správne riešenie dostane Ján Pilinský, 946 55 Pribeta č. 1080.

Riešenie problému č. 740 (Hronec) z 12. 1. 1978. 1.Dg3 hr. 2.De5 mat, 1...De7, D:b5 (Dd6), D:c3 2.Jef4, f4, Jgf4 mat. V troch variantoch otvára čierna dáma líniu na únikové pole c5, pričom určí antiduálové maty na jednom poli. Výborná klasická dvojťažka majstra dobrých nápadov – Jara Hronca. Odmenu za správne riešenie dostane dr. Teodor Mészáros, Národná trieda 47, 040 01 Košice.


Vzad <<  >> Vpred