Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 1. 1978)


Problém č. 738

Alexander Zygalov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)


Problém č. 739

Stefan Dittrich, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 738: bKc7 De2 Vc6 Vh5 Sd7 Jd4 Jg4 Pc3 d6 f3 f4 (11), čKd5 Df5 Ve5 Sh7 Jg8 Pa4 a6 b5 c5 e3 e6 (11) – dvojťažka, 739: bKh1 Df1 Va4 Sa8 Se3 Je7 Jf3 Pd2 g2 (9), čKe4 Dh8 Vb7 Vc6 Jd8 Pd3 d4 e5 f4 h6 (10) – dvojťažka.

Riešenie oboch dnešných úloh, ktoré sú prvými príspevkami nášho už X. medzinárodného skladateľského turnaja vypísaného podrobnejšie nižšie (v oboch úlohách si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj tematický zvodník) zašlite do 12 dní na adresa redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej dvojťažky odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


X. Medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1978

Redakcia krajského denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1978 svoj X. medzinárodný netematický skladateľský turnaj dvojťažiek. Dvojťažky možno spracovať v ľubovoľnej forme. Jeden autor môže mať uverejnenú iba jednu úlohu. V prípade veľkého počtu príspevkov pre tento turnaj budú slabšie práce autorom vrátené.

Rozhodcom turnaja je medzinárodný rozhodca FIDE, Ing. Juraj Brabec: (ČSSR), ktorý udelí 3 ceny (250, 150 a 100 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky.

Úlohy vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako je diagram a adresou autora treba zaslať najneskôr do 31. 10. 1978 na adresu redakcie uvedenú vyššie. Vyzývame hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali, aby sme vám ich pre nedostatok miesta nemuseli vracať, ako sa to často stávalo v našich minuloročných turnajoch. Zároveň Vás tiež prosíme o propagáciu tohto turnaja.

* Nová dlhodobá riešiteľská súťaž bude vypísaná v Hlase ľudu najpravdepodobnejšie začiatkom februára 1978 a bude opäť bohato dotovaná Albumami FIDE a inou hodnotnou domácou a zahraničnou šachovou literatúrou. Našu už tradičnú štvorstranovú prílohu Šachového okienka rozošleme všetkým našim riešiteľom v týchto dňoch. Obsahuje podrobné propozície X. a definitívny výsledok VIII. medzinárodného skladateľského turnaja a ďalšie iné zaujímavosti.


Vzad <<  >> Vpred