Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 1. 1978)


Problém č. 740

Ing. Jaroslav Hronec, ČSSR †

2. čestné uznanie, Smena 1962

Mat 2. ťahom (12+7=19)


Problém č. 741

Ing. Jaroslav Hronec, ČSSR †

I. cena, ÚV ČSTV 1958

Mat 3. ťahom (7+7=14)Kontrolná notácia: 740: bKh2 Df2 Ve8 Sa3 Sh1 Je2 Jg6 Pb5 c3 d7 f3 f5 (12), čKd5 Db4 Vc7 Jc2 Jc8 Pb6 c4 (7) – dvojťažka, 741: bKh8 Dc3 Ve1 Se6 Jh3 Pd4 f3 (7), čKf6 Vg5 Sf4 Ja3 Ja7 Pg6 h5 (7) – trojťažka.

Riešenie oboch úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Odišiel JARO HRONEC

Bolestná a takmer neuveriteľná správa nás zastihla koncom minulého roka: v noci z 26. na 27. decembra 1977 tragicky skonal v 41. roku života popredný slovenský šachový skladateľ a stály prispievateľ nášho Šachového okienka, výborný kamarát – Ing. Jaroslav Hronec. Svoj posledný originálny príspevok pre Hlas ľudu uverejnil 15. 9. 1977 pod číslom 706.

Narodil sa 18. augusta 1937 v Lučenci. Už ako 17–ročný uverejňuje svoju prvotinu v denníku Ľud. Venoval sa hlavne skladaniu dvojťažiek, kde svojím osobitným kompozičným prístupom dosiahol výborné výsledky. I keď menej, no zato kvalitne komponoval aj v iných oddeleniach. Do roku 1961 zložil celkom 64 úloh, z ktorých bolo 15 vyznamenaných. Dnešné dva príklady sú ukážkami jeho bohatej tvorby. Potom sa odmlčal na takmer 13 rokov, no do šachovej tvorby sa vrátil s ešte väčším zápalom.

Len nedávno nám všetkým rozdával toľko zdravého optimizmu a povzbudenia, že sa nám preto ani nechce veriť, že už nikdy nezasadne k šachovnici, že sa už nikdy tak srdečne a priateľsky neusmeje. Odišiel, no jeho diagramy tu zostanú, aby nám pripomenuli bohatstvo slovenskej, hlavne povojnovej šachovej tvorby, o ktorej slávu sa bezpochybne zaslúžil aj on – Jaro Hronec. Česť jeho pamiatke!


Vzad <<  >> Vpred