Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 3. 1978)


Problém č. 757

Živko Janevski, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)


Problém č. 758

Viliam Ondrejka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+11=23)Kontrolná notácia: 757: bKc3 De1 Vb7 Vc5 Sh1 Jg1 Jh6 Pa7 c2 e3 f2 (11), čKe4 Sh8 Jf3 Jg2 Pc4 e5 g4 (7) – dvojťažka, 758: bKb7 Df5 Vd1 Sh1 Sh2 Jb1 Jg8 Pb4 b6 c3 e4 f6 (12), čKd6 Dg3 Vh6 Sd4 Jd5 Jf4 Pb5 c7 d7 e7 g7 (11) – dvojťažka.

V č. 757 si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj tematický zvodník. V č. 758 obsahuje dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 741 (Hronec) z 12. 1. 1978. 1.Sg8!! hr. 2.Ve6+ Kf5 3.Dd3 mat, 1...Se5 2.Dc5! (hr. 3.Df8 mat) 2...Sd6 3.D:g5 mat, 1...Ve5 2.Dc7! (hr. 3.Df7 mat) 2...Ve7 3.D:f4 mat. Dve obrany na tom istom poli, pričom biely zaujímavo využil vzájomné prerušenie strelca a veže (téma Grimshaw). Výborný úvodník tiež dopomohol úlohe k I. cene. Práca, ktorá ostane navždy živou spomienkou na výborných ľudí, ku ktorým zaručene patril aj Ing. Jaro Hronec. Odmena za správne riešenie dostane Štefan Packa, 951 31 Sládečkovce 107.

Riešenie problému č. 742 (Puškin) z 19. 1. 1978. Zvodník 1.Kb1? hr. 2.Dc2 mat, 1...Dg2 2.Da5 mat, viazne na 1...Vb5+! Zvodník 1.Jac4? hr. 2.Dc2 mat 1...Dg2 2.Jd5 mat, viazne na 1...Va5! Zvodník 1.Jcd4? hr. 2.Dc2 mat, 1...Dg2 2.Jb5 mat, viazne na 1...Vd5! Zvodník 1.Jcb4? hr. 2.Dc2 mat, 1...Dg2, Va5 2.Sf7, Sb5 mat, viazne na 1...Vd5! Rieši 1.Sb3 hr. 2.Dc2 mat, 1...Dg2, Va5 2.Je7, J:a5 mat. Päťfázová zámena matov so sedemnásobným využitím poloväzby. Odmenu za správne riešenie dostane Štefan Tušiak, Fučíkova 22, Želiezovce.

* Neapolský šachový krúžok vypísal prvý skladateľský turnaj v skladaní dvojťahových miniatúriek. Udelené budú 3 ceny a špeciálna cena pre začínajúceho skladateľa (podľa talianskych pravidiel ten, kto ešte nikdy nezískal cenu alebo čestné uznanie). Úlohy vyhotovené na diagrame vo dvoch kópiách s menom, adresou a podrobným riešením treba zasielať najneskôr do 30. 6. 1978 na adresu Rosario Notaro, Prol. to C. De Marco, 12 – 80137 Napoli, Taliansko.


Vzad <<  >> Vpred