Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 3. 1978)


Problém č. 759

Dieter Müller, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 760

Hilding Fröberg, Švédsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)Kontrolná notácia: 759: bKf8 De2 Ve4 Vg8 Sb1 Pc2 f5 h4 (8), čKf6 Vh5 Vh6 Sh3 Pb3 c5 e3 g2 (8) – dvojťažka, 760: bKg8 Dg3 Vd1 Ve1 Sa3 Sa8 Ja4 Je8 Pb3 d6 f3 (11), čKd5 Vc6 Sd4 Jb7 Jd3 Pe6 f6 (7) – dvojťažka.

V č. 759 zaujmú každého dva tematické zvodníky. Č. 760 obsahuje klasicky spracovanú tému poloväzby v jednej fáze.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 743 (Efimenko) z 19. 1. 1978. Zdanlivé hry 1...Ve4, Vf4 2.Jf6, J:e3 mat. Zvodník 1.Se5? hr. 2.c4 mat, 1...Ve5, S:e5 2.Jf6, J:e3 mat, viazne na 1...Vc6! Rieši 1.Sc5 hr. 2.c4 mat, 1...Ve4, Vf4 2.D:b7, Dd6 mat. Trojfázová zámena matov (Z–32–46) s využitím poloväzby. Dobrá práca, ktorá žiaľ pre nedostatok miesta sa do tematického medzinárodného turnaja – Hlas ľudu 1977 – práve na poloväzbu, už nedostala. Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Anton Zlahohlavý, Sládkovičova 36, 080 01 Prešov.

Riešenie problému č. 744 (Sambuu) z 26. 1. 1978. Zvodník 1.Dc2? hr. 2.Dc3 mat, 1...Vf4, S:e3 2.e:f4, J:f3 mat, viazne na 1...Vf6! Rieši 1.Dd7 hr. 2.Dd4 mat, 1...Vf4, S:e3, Vf6 2.e:f4, Sf6, S:f6 mat. Práca, ktorá jasne svedčí o tom, že kompozičný šach si víťazne razí cestu aj na ďalekom východe. Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Pinter, Kladnianska 60, 812 00 Bratislava.

Riešenie problému č. 745 (Lobusov a Šedej) z 26. 1. 1978. Zvodník 1.Jf6? hr. 2.Dh2 mat, 1...V:d6, Dd5 2.Jd3, D:d5 mat, viazne na 1...f2! Zvodník 1.Vf6? hr. 2.D:g5 mat, 1...V:d6, Dd5 2.D:d6, Jd3 mat, viazne na 1...De4! Rieši 1.Kc1 hr. 2.Jd1 mat, 1...V:d6, Dd5 2.D:g5, Dh2 mat. Téma Z–32–25 s výborným strategickým obsahom – úloha, ktorá sa bude často ešte reprodukovať v odborných časopisoch. Odmena za správne riešenie dostane Jozef Janovič, časť Vieska 53, 908 63 Radošovce.


Vzad <<  >> Vpred