Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 1. 1978)


 

Problém č. 744

Suchbaatarin Sambuu, Mongolsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 745

Andrej Lobusov a

Sergej Šedej, ZSSR

I. cena, Sahs 1976

Mat 2. ťahom (11+10=21)Kontrolná notácia: 744: bKa2 Da4 Vg6 Vh5 Sc4 Se7 Jd2 Je2 Pe3 (9), čKe5 Vf5 Sf3 Sg5 Jb7 Jh6 Pa3 a6 b6 f7 (10) – dvojťažka, 745: bKd1 Dd2 Vc4 Vf8 Sa1 Sg4 Jb2 Jh7 Pa4 b3 d6 (11), čKe5 Da8 Va6 Sa7 Se8 Pc5 d7 f3 g5 g6 (10) – dvojťažka.

Riešenie oboch úloh (v č. 744 si okrem riešenia všimnime aj zvodník; č. 745 obsahuje až dva tematické zvodníky) zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 728 (Érsek) z 1. 12. 1977. Pozícia A: 1.Db2 hr. 2.De5 mat, 1...D:b2, Sd4 2.V:f4, Dc2 mat. Pozícia B: 1.Dh8 hr. 2.De5 mat, 1...D:b2, Sd4 2.J:c5, Jd2 mat. Zámena dvoch matov (Z–22–24) s využitím poloväzby spracovaná vo forme dvojníka. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 729 (Efimenko) z 1. 12. 1977. Pozícia A: 1.Dc8 hr. 2.Dc3 mat, 1...Sc5, Sc6, Sc7 2.De6, Dh3, De6 mat. Pozícia B: 1.D:c7 hr. 2.Dc3 mat, 1...Sc5, Sc8, Sd4 2.D:f7, Dg3, Dc4 mat. Zámena troch matov s využitím poloväzby spracovaná opäť vo forme dvojníka. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 730 (Šapovalov) z 8. 12. 1977. Zdanlivé hry 1...J:c6+ (A), J:d5+ (B) 2.J:c6, D:d5 mat. Zvodník 1.Kf6? hr. 2.Se3(e5) mat, 1...Jd5+ (B), D:c6+ (C) 2.D:d5, J:c6 mat, viazne na 1...f1D! Zvodník 1.Kd6? hr. 2.Se3(e5) mat, 1...D:c6+ (C), D:d5+ (D) 2.J:c6, D:d5 mat, viazne na 1...Sh2! Rieši 1.Kd8 hr. 2.Se3(e5) mat, 1...D:d5+ (D), J:c6+ (A) 2.D:d5, J:c6 mat. Štvorfázová zámena matov so striedaním obrán v schéme AB–BC–CD–DA a s využitím poloväzby. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž opäť bohato dotovanú Albumami FIDE vypíšeme o dva týždne, v druhej februárovej rubrike, dňa 9. 2. 1978. Bude v nej vypísaná tiež mimoriadna riešiteľská súťaž v rámci osláv 10. výročia založenia Šachového okienka.


Vzad <<  >> Vpred