Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 2. 2. 1978)


Problém č. 746

Vladislav Metlickij, ZSSR

III. cena, Prapor peremogi 1969

Mat 2. ťahom (6+1=7)


Problém č. 747

Sergej Latyš, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 746: bKg8 Dg7 Sb5 Se1 Pe3 g2 (6), čKe4 (1) – dvojťažka, 747: bKc8 Dd8 Vd1 Vh3 Sd3 Sh8 Jd2 Je3 Pa3 c5 e2 (11), čKc3 Df6 Vb1 Vg7 Pa2 b2 e6 e7 h4 (9) – dvojťažka.

Riešenie oboch úloh (v každej z nich si okrem riešenia všimnite aj tematický zvodník) zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 731 (Blunár) z 8. 12. 1977. Zdanlivé hry 1...Sb1, Sh1 2.S:d5, D:f5 mat. Zvodník 1.J:d5? hr. 2.Jf4(c7) mat, 1...V:d5, S:d5 2.D:f5, D:f5 mat, viazne na 1...Sf8! Zvodník 1.D:g7? hr. 2.D:f7 mat, 1...Jd8, S:e7 2.D:e5, D:e5 mat, viazne na 1...Sc7! Rieši 1.J:f5 hr. 2.J:g7 mat, 1...V:f5, S:f5, Se7(c7), Sf8 2.D:f5, D:f5, D:e7, d8J mat. Výborná štvorfázová zámena matov spojená so zámenou obrán a poloväzbou. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 732 (Svedberg) z 15. 12. 1977. Zvodník 1.S:d7? hr. 2.Ve6 mat, 1...Dg8, V:f1 2.Jf3, Jg6 mat, viazne na 1...c:b4! Zvodník 1.D:c4? hr. 2.J:d7 mat, 1...Dg7, V:c4 2.Jf3, Jg6 mat, viazne na 1...Sd4! Preto 1.Df3 hr. 2.Jd7 mat, 1...D:f3, V:f3 2.J:f3, Jg6 mat. Zámena obrán (Z–32–62) spracovaná v troch fázach s využitím poloväzby. Výborná práca. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 733 (Petrović) z 15. 12. 1977. Zdanlivé hry 1...Sc3, Dc4 2.De7, Dc7 (2.Dc7?, De7?) mat. Po úvodníku 1.Sd3 hr. 2.Sb4 mat a 2.d4 mat, sa maty zo zdanlivých hier recipročne zamenia: 1...Sc3, Dc4 2.Dc7, De7 (2.De7?, Dc7?) mat. Výborný nápad s antiduálovými motívmi. Duál po 1...D:b3 2.De7 mat a 2.Dd4 mat nepovažuje za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Nová dlhodobá riešiteľská súťaž bohato dotovaná Albumami FIDE bude vypísaná v nasledujúcej rubrike. V tejto rubrike nájdete tiež mimoriadnu riešiteľskú súťaž v rámci osláv 10. výročia nášho Šachového okienka. Každý náš čitateľ obdrží toto číslo Hlasu ľudu zdarma (a tiež kto oň požiada) spolu s mimoriadnou štvorstranovou prílohou Šachového okienka. Obsahuje presné propozície nášho X. medzinárodného skladateľského turnaja a definitívny výsledok VIII. medzinárodného turnaja a ešte ďalšie zaujímavosti.


Vzad <<  >> Vpred