Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 8. 12. 1977)


Problém č. 730

E. I. Šapovalov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+8=20)


Problém č. 731

Štefan Blunár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+13=22)Kontrolná notácia: 730: bKe7 Db5 Va4 Ve8 Sc6 Sf4 Ja6 Jb8 Pd2 d3 d5 e2 (12), čKd4 Dc4 Sg1 Sh7 Jb2 Jb4 Pa7 f2 (8) – dvojťažka, 731: bKe8 Dg5 Va6 Ve1 Sa2 Je7 Pd4 d7 g4 (9), čKe6 Dh3 Ve5 Sd6 Se4 Jb8 Jc6 Pc5 d5 f5 f7 g7 h5 (13) – dvojťažka.

Oba dnešné originály sú spracované v rovnakej forme: zdanlivé hry – dva tematické zvodníky – riešenie. V č. 730 sú to zdanlivé hry 1...Jc6+, J:d5+ a v č. 731 1...Sb1, Sh1, no v tomto príspevku pracuje už mladý zvolenský problémista s dvoma batériami! Koľko rôznych variantov s využitím poloväzby v oboch úlohách objavíte?

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 722 (Salai sr.) z 10. 11. 1977. Zvodník 1.Jf1? hr. 2.Jc5 mat, 1...Va2, Va3, V:f1 2.Jg3, Jd5, De2 mat, viazne na 1...Jd3! Rieši 1.Jd1 hr. 2.Jc5 mat, 1...Va2, Va3 2.Jc3, Jf2 mat. Vzájomná poloväzba spojená so zámenou matov. Vtipný príspevok do oblasti zámeny matov s poloväzbou. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 723 (Karpov) z 10. 11. 1977. Zvodník 1.V:e3? hr. 2.Dc7 mat, 1...Vd5, V:b3, Jd4 2.Vc3, Ve4, Jbd2 mat, viazne na 1...Jg3! Rieši 1.Dh8 hr. 2.Dc8 mat, 1...Vd5, V:b3, Jd4 2.Dc3, Vg4, D:d4 mat. Zámena troch matov (Z–23–36) s využitím poloväzby. Zámenou matov možno objaviť aj v ďalších vedľajších variantoch. Vynikajúci problém (P. Polák, Borský Peter). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Štefan Pecka, Sládečkovce: Problém č. 710 (Šimora a Ondrejka z 29. 9. 1977) je korektný: 1.Sd7! S:e4? 2.e8J mat (hrozba).


Vzad <<  >> Vpred