Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 12. 1977)


Problém č. 728

Tibor Érsek, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)

A. Diagram B. Jg6–b3


Problém č. 729

N. Efimenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)

A. Diagram B. Da8–b8 a Pa6–c7Kontrolná notácia: 728: bKh6 Db8 Ve1 Vf3 Sa1 Sh5 Jc1 Jg6 Pd6 (9), čKe4 De2 Sd5 Se3 Pa2 c5 d7 f4 f5 (9) – dvojťažka, ako aj po preložení bJg6 na b3, 729: bKb1 Da8 Vb7 Ve4 Sf1 Jc2 Pd2 (7), čKb3 Sb5 Sb6 Jf7 Pa5 a6 (6) – dvojťažka, ako aj po preložení bDa8 na b8 a čPa6 na c7.

V č. 728 treba v oboch dvojníkoch porovnať maty po obranách 1...Db2, Sd4. Č. 729 je bohatšie o jednu zámenu: v oboch dvojníkoch treba porovnať maty po obranách 1...Sc5, Sc6, Sc7.

Riešenie oboch úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Každý dvojník hodnotíme dvoma bodmi.

Riešenie problému č. 720 (Ďačenko) z 3. 11. 1977. Zdanlivé hry 1...Dd4, Df4 2.Dg4, Dc4 mat. Rieši 1.Df3 hr. 2.Df7 mat, 1...Df4, Vf4 2.Db3, Dd5 mat. Zámena dvoch matov s využitím poloväzby. Nejde 1.Dd3? Sd6! Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 721 (Polák) z 3. 11. 1977. Zdanlivé hry 1...Jf6, J:e3 2.Jg3, D:e3 mat. Rieši 1.Db2 hr. 2.Db7 mat, 1...Jf6, J:e3 2.Dg2, Jg3 mat. Polorecipročná zámena dvoch matov (Z–22–23) s využitím poloväzby. Dobrý nápad. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Všetkých záujemcov o kompozičný šach upozorňujeme, že koncom tohto roka končí zasielacia lehota pre tematický medzinárodný skladateľský turnaj – BABY 1977: dvojťažky, v ktorých po ľubovoľnom ťahu a po predĺženej obrane jedného čierneho kameňa, nasledujú maty rozličnými bielymi kameňmi na tom istom poli. Tému možno spracovať viackrát v riešení alebo v ďalších fázach, pričom matové polia môžu byť rôzne. Rozhodcom turnaja je Ing. J. Hronec, usporiadateľom Jozef Linder, ul. Pod Kozákom, 962 32 Sliač-kúpele.


Vzad <<  >> Vpred