Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 1. 1978)


Problém č. 742

Sergej Puškin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 743

N. Efimenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 742: bKa1 Da2 Vc7 Vd6 Sc4 Sh8 Ja6 Jc6 Pd3 (9), čKc3 Dg7 Ve5 Vh7 Jd1 Sh2 Pe3 f3 (8) – dvojťažka, 743: bKb3 Da6 Sd4 Sg8 Jg4 Jg5 Pb4 b5 c3 (9), čKd5 Dh7 Ve6 Vf7 Sh2 Jf8 Pb7 e3 g6 (9) – dvojťažka.

Riešenie oboch úloh (v č. 742 neprehliadnite okrem riešenia aj štyri tematické zvodníky a v č. 743 okrem riešenia a zvodníka si všimnite aj zdanlivé hry 1...Ve4, Vf4) zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


10 rokov ŠACHOVÉHO OKIENKA v Hlase ľudu

Neuveriteľné – ale je to pravda – dnes je tomu práve 10 rokov, čo sa v Hlase ľudu objavila prvá pravidelná kompozičná šachová rubrika. Tú celkom prvú viedol František Szakáll od 6. 4. 1960 do 11. 10. 1961 ako pokračovanie rubriky v Hlase Nitrianskeho kraja, pričom bolo uverejnených iba 24 skladieb (2 reprodukcie a 22 originálov od slovenských autorov). Po vyše 7–ročnej prestávke dňa 19. 1. 1968 vyšlo prvé Šachové okienko, ktoré pravidelne každý štvrtok vychádza až dodnes.

Našu šachovú rubriku preslávili vo svete hlavne medzinárodné skladateľské turnaje. Ten prvý bol vypísaný v roku 1969 v spolupráci s Východoslovenskými novinami a Smenou. Od roku 1971 bežia v Hlase ľudu už samostatné turnaje, ktorých bolo celkove 9. Za 10 rokov činnosti bolo v 605–tich rubrikách uverejnených 741 šachových problémov, z toho 158 reprodukcii a 583 originálov, na ktorých sa slovenskí skladatelia podieľajú 225 príspevkami. Turnajov Hlasu ľudu sa zúčastnila celá plejáda špičkových domácich a zahraničných skladateľov na čele s veľmajstrami: Lošinskij, Mansfield, Bron a veľa ďalších, z ktorých menujme pre zaujímavosť týchto: Hermanson, Brabec, Retter, Speckmann, Lačný, Niemeijer, Petrović. Že neposielajú do našej rubriky slabé práce, svedčí fakt, že z prvých dvoch turnajov Hlasu ľudu sa do Albumu FIDE 1968–70 dostalo 6 skladieb (nasledujúci Album FIDE 1971–73 je už v tlači a dá sa čakať, že naša rubrika v ňom bude opäť dobre zastúpená). Okrem toho vyšlo v Hlase ľudu 8 koncoročných štvorstranových príloh s definitívnym výsledkom ročného turnaja (tohoročná deviata príloha je ešte v tlači a jej rozposlanie sa pravdepodobne trochu omešká).

Osobitnú kapitolu našej rubriky tvoria naše dlhodobé riešiteľské súťaže, dotované Albumami FIDE, ktoré k nám za 10 rokov prilákali stovky riešiteľov. Celkove ich bolo 18, pričom sme rozdelili 94 Albumov (ďalšie získali víťazní domáci autori v skladateľských turnajoch) a veľké množstvo (asi 600 kníh) výlučne šachovej literatúry. Budeme sa preto snažiť, aby v ďalšom desaťročí sa naše turnaje stali ešte populárnejšie doma i v zahraničí.


Vzad <<  >> Vpred