Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 4. 1978)


Problém č. 769

Jevhen M. Bohdanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 770

Marián Križovenský, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+7=19)Kontrolná notácia: 769: bKb8 Db7 Vd1 Sd2 Je1 Pa5 b3 d3 (8), čKb2 Va2 Va3 Sa1 Pa4 d4 g3 (7) – dvojťažka, 770: bKe1 Df2 Vc8 Ve3 Sf8 Sh3 Je4 Jg7 Pb4 b7 d6 h6 (12), čKd7 Dh7 Ve6 Sb8 Sf7 Ja4 Jf5 (7) – dvojťažka.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok I. medzinárodnej riešiteľskej súťaže – Hlas ľudu 1978

Na súťaži sa zúčastnilo 138 riešiteľov, z toho 86 domácich a 52 zahraničných riešiteľov z desiatich štátov (ZSSR – 34, NDR – 8, Fínsko – 3 a po jednom riešiteľovi z Mongolska, Poľska, Holandska, Švédska, Dánska, Talianska a Rumunska). Pozrime si však najprv riešenie súťažných problémov:

Riešenie problému č. 748 (Spóner) z 9. a 16. 2. 1978. 1.Je4 tempo! 1...J~, Jc6!, K:e4, Kc6 2.Da8, Jf6, Sg2, Dc5 mat. Tri modelové maty – najlepšia známa dvojťažka Spónera z jeho mne známej zbierky, ktorá obsahuje vyše 100 úloh.

Riešenie problému č. 749 (Kálniczky) z 9. a 16. 2. 1978. 1.Jb6 hr. 2.Da2+ K:b6 3.Da6 mat, 2...Kb4 3.Jcd5, Jbd5 mat, 1...Jb4 2.Da4+ b:a4 3.Jc4 mat, 1...K:b6 2.Jd5+ Ka5 3.Da2 mat, 1...Kb4 2.Jbd5+ Ka3 3.J:b5 mat. Tri modelové maty, vynikajúci úvodník, ekonomická forma spracovania úlohy – rozhodne jedna z najlepších prác košického rodáka.

Riešenie problému č. 750 (Bayer a Pongrácz) z 9. a 16. 2. 1978. Nejde 1.Vgd6? c:d6! a ani 1.Sc4? alebo 1.Sd1? pre silné 1...D:e3! Slabé je tiež 1.V:g4? e:f3! a 1.D:g4? Df2! Preto 1.Vge6+ Kd5 2.V:e4!! S:f3 3.Sc4+ K:e4 4.Ve6 mat, 3...K:c6 4.Ve6 mat – echo, pričom prvý mat je modelový (v druhom je pole c7 blokované čPc7 a naviac kryté bKc8). Ostatné varianty sú vedľajšie a preto ich ani pre nedostatok miesta neuvádzame a prípadné duály v nich ani nehodnotíme. Za povšimnutie stojí však zvodník 1.Vce6+? Kd5 2.V:e4? c4! Práca, ktorá svedčí o vysokom majstrovstve Pongrácza a jeho plodnej spolupráce s rakúskym skladateľom Dr. Bayerom (narodil sa a zomrel v Olomouci), s ktorým sa zoznámil vo Viedni roku 1855. Škoda, že celá korešpondencia Pongrácza – medziiným aj asi 40 listov od Dr. Bayera – sa za II. svetovej vojny stratila.

Pretože takmer všetky riešenia boli správne, o cenách rozhodol žreb. Šťastie sa usmialo na nasledovných: Ladislav Matoňák, Poprad (České granáty 1898–1958), V. F. Jaculjak, ZSSR (Palkoska: Idea a ekonomie v šachové úloze), H. Harkola, Fínsko (Galérie československých skladatelů I), Ján Kozinka, Trnava (1000 vybraných šachových úloh od F. J. Prokopa) a Artúr Nandráži, Kameňany (Mikan: Dobrodružství 64 polí). Z riešiteľov, ktorí vyriešili aspoň 2 úlohy vyhrávajú hodnotné šachové knihy nasledujúci: Z. Hrica (Malacky), A. G. Kopnin (ZSSR), Dr. M. Sabo (Bratislava), M. Švihorík (Nitra), F. Minieri (Taliansko), Dr. T. Macko, (Moravany nad Váhom), V. Stacenko (ZSSR), Ing. M. Jureňa (Gbely), Ing. V. Kos (Brno) a G. Schiller (NDR).

Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našich nasledujúcich medzinárodných riešiteľských súťažiach, ktoré plánujeme vypisovať každý rok.


Vzad <<  >> Vpred