Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 8. 2. 1979)


Problém č. 851

L. Aksglaede, Dánsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)


Problém č. 852

A. V. Černenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 851: bKb6 De8 Sd6 Jb5 Jd4 Pd3 f5 (7), čKd5 Sa3 Sa8 Jd8 Pb3 b4 d7 e7 g4 h6 (10) – dvojťažka, 852: bKf8 De1 Vc5 Ve7 Sf4 Jd2 Jd7 Pe2 e4 (9), čKd4 Dg1 Va3 Vh1 Sb2 Sg6 Ja5 Jh4 Pb3 f3 (10) – dvojťažka. Riešenie oboch úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvomi originálnymi príspevkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 40 šachových úloh, prevažne originálnych dvojťažiek nášho II. medzinárodného skladateľského turnaja. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1971–73, II.–IV. cena: Album FIDE 1968–70, V. cena: Album FIDE 1965–67, VI. cena: Album FIDE 1914–44/III, VII.–X. cena: R. Kofman: Šachmatnaja kompozicija 1974–1976, Moskva 1978. Ďalších desať riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou. Prosíme Vás o propagáciu tejto hodnotnej riešiteľskej súťaže.

Bodovanie riešení: O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: za správne riešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod) atď. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. 1 bod sa priznáva za oznámenie, že problém je neriešiteľný, no ak riešiteľ uvedie naviac aj autorom zamýšľané riešenie, získava príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie úlohy sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu sa nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať napr. opravy k už zaslanému riešeniu i ešte v termíne).


Vzad << >> Vpred