Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 3. 1979)


Problém č. 865

Gejza Reiprich, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+8=14)


Problém č. 866

Ing. Jozef Havran, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)Kontrolná notácia: 865: bKc1 Dc2 Vh5 Sh6 Jd7 Je4 (6), čKd4 Vh3 Sb5 Sh2 Pa3 b4 g3 h4 (8) – dvojťažka, 866: bKh2 De2 Vd7 Vh3 Sb2 Sc8 Jb4 Jg7 Pb5 e7 h5 (11), čKf4 Da6 Vc5 Vd1 Sa4 Sb8 Je1 Jg2 Pb7 g5 (10) – dvojťažka.

V č. 865 od dnes pravdepodobne najstaršieho ešte stále tvoriaceho slovenského šachového skladateľa žijúceho momentálne vo Vrútkach si všimnite 6 tematických pokusov. V č. 866 je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov (Z–32–35) vo forme dvoch zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 847 (Vaulin) z 25. 1. 1979. Zvodník 1.e6? hr. 2.De5 mat, 1...D:f6, f4 2.Dd6, Dh5 mat, viazne na 1...Db8! Zvodník 1.Da2? hr. 2.V~ mat, 1...Da8, D:c5, Jb2, Jc3 2.Va3, Vb5, V:b2, V:c3 mat, viazne na 1...Je3! Rieši 1.Vb5 hr. 2.Da2 mat, 1...Da8, Jb2(c) 2.c6, Jc3 mat. Len prechádzka bez slnka (L. Salai sr., Martin). Skladba, ktorá príliš nenadchne (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Odmenu za správne riešenie dostane Vladimír Lenhardt, ul. Jilemnického 1054/6B, 027 01 Kysucké Nové Mesto.

Riešenie problému č. 848 (Močalkin) z 25. 1. 1979. Zdanlivé hry 1...c:b4, d:e4, e2 2.S:b6, Dd7, Dg1 mat. Zvodníky 1.S:b6?, Dd7?, Dg1? hr. 2.S:c5, D:d5, De1 mat, viaznu postupne na 1...d:e4!, e2!, c:b4! Rieši 1.Dh6 tempo, 1...c:b4(c4), d:e4, e2 2.D:b6, Dd6, Dd2 mat. Syntéza Banného témy so zámenou matov v troch variantoch zjednotená jednotnou škodlivou i obrannou motivačnou náplňou obranných činností (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Odmenu za správne riešenie dostane Jaroslav Ontko, Slnečná 1, 921 01 Piešťany.

Riešenie problému č. 849 (Degener) z 1. 2. 1979. Zdanlivé hry 1...Jb4, Je4, J:e3, Se5 2.V:b4, J:f5, Da1, Vd3 mat. Rieši 1.Jc4 hr. 2.Vd6 mat, 1...Jb4, Je4, J:e3, Se5 2.Da1, Vd3, D:e3, S:e5 mat. "Jazdcový poklus" do vychodených koľají (L. Salai sr., Martin). Odmenu za správne riešenie dostane Marian Červenka, Poľná ul. 13, 900 81 Šenkvice.


Vzad << >> Vpred