Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 12. 1978)


Problém č. 837

A. Velidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 838

Ján Golha, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 837: bKe8 Dg3 Va3 Vd1 Sb7 Je2 Jh6 Pg6 h3 (9), čKe6 Vd2 Sa2 Pa5 d6 e5 f5 f6 (8) – dvojťažka, 838: bKf6 Dh8 Vc8 Sa2 Jc3 Jd8 Pc2 e2 e4 f2 g4 (11), čKd4 Se6 Sh2 Pb6 d5 d7 e5 f4 (8) – dvojťažka.

V č. 837 spracoval úplne neznámy sovietsky šachový skladateľ Dombrovskisovu tému vo forme dvoch zvodníkov a riešenia. V č. 838 Ján Golha sa predstavuje trojfázovou zámenou obranných motívov (OM–32–33) spracovanú tiež formou dvoch zvodníkov a riešenia s využitím obranných motívov napadnutia hrozbového poľa, zaclonenia a odclonenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 820 (Modlitba) z 19. 10. 1978 (riešenie vypadlo z rubriky z 16.11. 1978.) Zvodník 1.Dc1? tempo, 1...Kd4, Kd6, Kf6 2.Dc3, Dc7, Dg4 mat, viazne na 1...Kf4! Rieši 1.Dg1 tempo, 1...Kd4, Kd6, Kf6, Kf4 2.Jg4, Jc4, Dg7, Dg3 mat. Téma hviezdice spracovaná v dvoch fázach so zámenou obrany a matov. Nevýhodou je dvojica bielopoľných strelcov (P. Polák, Borský Peter). Téma hviezdice s polorecipročnou zámenou matov v symetrickom postavení. Schéma by si zaslúžila bohatší obsah (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 829 (Frolkovič) z 23. 11. 1978. Zvodník 1.b4? tempo, 1...f4, Kc4 2.De4, Dd3 mat, viazne na 1...K:e5! Zvodník 1.S:f5? tempo, 1...K:e5 2.De4 mat, viazne na 1...K:c5! Zvodník 1.Dd3+ K:c5 2.Dc4 mat, viazne na 1...K:e5! Nejde ani 1.Se6? K:c5! a ani 1.Jd~? f4! 1. riešenie: 1.Sc6 hr. 2.De3 mat a 2.Dc3 mat, 1...K:c5, K:e5, f4 2.Dc3, De3, Dc3 mat. 2. riešenie: 1.Jf4 tempo, 1...K:c5, K:e5 2.De3, Dc3 mat. Dombrovskisova téma spracovaná vo zvláštnom podaní dvoch riešení. Úloha, ktorá ukazuje, že z mladého autora nám môže vyrásť skúsený skladateľ. Maximálne bolo možné získať 4 body.

* Posledné dva súťažné skladby do našej dlhoročnej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE uverejníme v nasledujúcej rubrike, ktorá vyjde už pravidelne vo štvrtok 28. 12. 1978 a bude zároveň poslednou tohoročnou rubrikou.


Vzad <<  >> Vpred