Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 9. 1979)


Problém č. 917

Vladimir N. Meľnikov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)


Problém č. 918

Valerij J. Šaňšin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: 917: bKa4 Dc4 Sa5 Sf1 Jb3 Jh4 Pd5 g2 (8), čKe3 Ve8 Vf6 Sc1 Pa6 c5 c7 f2 f3 (9) – dvojťažka, 918: bKe2 Da6 Vd1 Sh7 Je7 Jg5 Pc2 d3 (8), čKd4 Va4 Vd8 Sg1 Jc5 Je5 Pa5 b7 c3 (9) – dvojťažka.

Obe dnešné výborné originálne skladby od sovietskych skladateľov pracujú s najmodernejšou súčasnou témou: hrozbovými paradoxmi. V č. 917 preto okrem riešenia treba hľadať aj dva tematické zvodníky a v č. 918 si naviac všimnite aj zdanlivé hry 1...Jc:d3, Je:d3.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 898 (Gašev) z 19. 7. 1979. Zvodník 1.V:f3? hr. 2.V:c3 mat, 1...Sc~, Sd4, Se5, Sd3 2.J:b2, D:f1, D:c5, S:d3 mat, viazne na 1...Dh3! Rieši 1.D:f3 hr. 2.D:c3 mat, 1...Sc~, Sd4, Se5, Sd3 2.De4, D:b3, Db5, D:d3, Jb6 mat. Zaujímavá zámena piatich matov. Odmenu za správne riešenie dostane Štefan Selecký, Schiffelova 12, 801 00 Bratislava.

Riešenie problému č. 899 (Paalanen) z 26. 7. 1979. Zvodník 1.D:e3? tempo, 1...d:e3, e4, d:c5, f4, g5 2.c4, D:d4, D:e5, De4, Sf7 mat, viazne na 1...g:h5! Zvodník 1.Dg3? tempo, 1...e4, d:c5, g5, g:h5 2.D:d6, D:e5, Sf7, Dg8 mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.Dg5 tempo, 1...e4, d:c5, f4, g:h5 2.d:c4, Dd8, Sf3, Dg8 mat. Zámena dvoj– a trojfázových matov v tempovej pozícii. Odmenu za správne riešenie dostane Oto Mihalčo, Toryská 32, 040 11 Košice.

* Dnes sa uskutoční od 18.00 hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava–Ostredky – autobus č. 39) ďalšie stretnutie krúžku bratislavských šachových skladateľov, na ktorom radi uvítame každého nového záujemcu o šachové úlohy.


Vzad << >> Vpred