Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 9. 1979)


Problém č. 913

Schamil Ade Dasni, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+2=6)


Problém č. 914

Valerij Karpov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)Kontrolná notácia: 913: bKe8 Va5 Va7 Sb6 (4), čKe6 Pe7 (2) – dvojťažka, 914: bKb7 Dd8 Vf3 Sb6 Jc5 Jh2 Pc4 c7 g4 g7 h4 (11), čKe5 Sg1 Je7 Pe3 f7 g6 (6) – dvojťažka.

Po č. 911 (L. Salai sr.: bKc6 Dh2 Sc4 Sg1 (4), čKa8 Vh1 Pg2 (3) – mat 2. ťahom) a č. 912 (Velidov: bKa5 De3 Vb2 Vc3 Se7 Sg4 Jd3 Jf5 Pf7 (9), čKd5 Vc7 Vh5 Je1 Pa7 b5 c5 h6 (8) – mat 2. ťahom) pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike a bohato dotovaná albumami FIDE, ďalšími dvoma súťažnými dvojťažkami. V oboch prácach okrem riešenia nezabudnite si všimnúť aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 893 (Ulanov) z 5. 7. 1979. Zdanlivé hry 1...Kf6, Kf4 2.Dh6, Dh4 mat. Rieši 1.Jd6 tempo, 1...Kf6, Kf4, f4 2.Dh4, Dh6, Je4 mat. Recipročná zámena dvoch matov na ťahy čierneho kráľa zo zdanlivých hier. Pomerne obohratá schéma. Odmenu za správne riešenie dostane Juraj Višňovský, Tekovská 43, 953 01 Zlaté Moravce.

Riešenie problému č. 894 (Antonov a Jerochin) z 5. 7. 1979. Zdanlivé hry 1...d4, S~ 2.S:c4, Dd4 mat. Rieši 1.D:d6 hr. 2.Jf4 mat, 1...d4, S~, K:e3 2.D:d4, S:c4, Dg3 mat. Recipročná zámena dvoch matov s využitím väzby čiernych kameňov. Odmenu za správne riešenie dostane Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

* Autori problému č. 870 (Fedorovič a Miťušin) opravujú svoju prácu nasledovne: bKg4 Dg6 Ve1 Ve4 Sa3 Sd3 Ja8 Jb8 Pb3 c5 d4 f5 f7 (13), čKd5 Va6 Vd8 Sa5 Sc8 Jc3 Je2 Pc6 g7 (9) – mat 2. ťahom. Riešenie: 1.Sb2 tempo, 1...Va~, Vb6!, Sa~, Sb6!, d~, Vd7!, Sc~, Sd7!, Jc~, J:e4, Je~, J:d4! 2.D:c6, Jc7, Jc7, D:c6, Dd6, De6, De6, Dd6, Ve5, Sc4, Sc4, Ve5 mat. Trojnásobné spracovanie Feldmannovej témy. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti tejto dvojťažky. Za správne oznámenie prípadných nekorektností jedného riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Vzad << >> Vpred