Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 9. 1979)


Problém č. 911

Ladislav Salai sr., ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 912

A. Velidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: 911: bKc6 Dh2 Sc4 Sg1 (4), čKa8 Vh1 Pg2 (3) – dvojťažka, 912: bKa5 De3 Vb2 Vc3 Se7 Sg4 Jd3 Jf5 Pf7 (9), čKd5 Vc7 Vh5 Je1 Pa7 b5 c5 h6 (8) – dvojťažka. Riešenie oboch úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvomi originálnymi príspevkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať asi 34 šachových úloh, prevažne originálnych dvojťažiek nášho XI. medzinárodného skladateľského turnaja. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1971–73, II.–III. cena: Album FIDE 1968–70, IV.–V. cena: Album FIDE 1965–67, VI.–X. cena: R. Kofman: Šachmatnaja kompozícija 1974–76, Moskva 1978. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnú aspoň 30 bodov, odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou. Prosíme Vás o propagáciu tejto hodnotnej riešiteľskej súťaže.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: za správne riešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod) atď. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. 1 bod sa priznáva za oznámenie, že problém je neriešiteľný, no ak riešiteľ uvedie naviac aj autorom zamýšľané riešenie, získava príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie úlohy sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu sa nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať napr. opravy k už zaslanému riešeniu i ešte v termíne).


Vzad << >> Vpred