Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 11. 1979)


Problém č. 927

Milan Bednár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)


Problém č. 928

S. Repin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+4=13)Kontrolná notácia: 927: bKb4 Vf8 Se7 Je3 Pd2 f4 g2 g4 g6 (9), čKe4 Sh4 Pd3 g3 g5 (5) – dvojťažka, 928: bKg3 Db5 Sf8 Sg8 Jc2 Jf3 Pc3 d2 g5 (9), čKe4 Ve6 Sc8 Pc4 (4) – dvojťažka.

V oboch dnešných originálnych príspevkoch na hrozbové paradoxy okrem riešenia nezabudnite si všimnúť aj tri tematické zvodníky. Tešíme sa aj na vaše komentáre k obom skladbám.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 911 (Salai sr.) z 6. 9. 1979. Zvodník 1.Kb6? hr. 2.Sd5 mat, viazne na 1...V:h2! Zvodník 1.Kc7? hr. 2.Sd5 mat, viazne na 1...V:g1! Rieši 1.Sd5 hr. 2.Kb6 (c7) mat, 1...V:h2, V:g1 2.Kc7, Kb6 mat. Banného téma v miniatúrke. Šťastný objav, i keď rušivo trochu pôsobí, že ťahy veže sú v riešení iba poloobrany (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 912 (Velidov) z 6. 9. 1979. Zvodník 1.Ve2 (d2)? hr. 2.De4 mat, 2.De6 mat a 2.Je4 mat, viazne na 1...Kc6! Zvodník 1.f8J? 2.De6 mat, 1...Kc6, V:e7 2.De4, V:c5 mat, viazne na 1...V:f5! Zvodník 1.Jd6? hr. 2.De4 mat, 1...Kc6, V:e7 2.Jb4, D:c5 mat, viazne na 1...Ve5! Rieši 1.V:b5 hr. 2.Jb4 mat, 1...Kc6, J:d3 2.De6, Sf3 mat. V nevýraznej konštrukcii cyklické striedanie hrozbových matov v matujúcich ťahoch na rovnakú obranu (L. Salai sr., Martin). Cyklická forma hrozbového paradoxu spracovaná síce v jednom variante, ale zato na ústup kráľa na voľné pole. Náročný obsah doplňuje zámena matov a obrán vo zvodnostiach (I. Skoba, Rožnov pod Radhoštěm). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V sobotu dňa 27. 10. 1979 v Starom Smokovci na slávnostnom zasadnutí rozšíreného predsedníctva Šachového zväzu SÚV ČSZTV udelili Alexandrovi Pitukovi z príležitosti jeho 75–narodenín titul zaslúžilého majstra športu. Je to zároveň aj najvyššie ocenenie tvorivej činnosti v kompozičnom šachu na Slovensku (štvrtý titul v ČSSR tohto druhu po Havlovi, Pachmanovi a Fritzovi) za celoživotné dielo a množstvo významných úspechov v domácich a zahraničných turnajoch vrátane titulu dvojnásobného majstra ČSSR. K blahoželaniu sa pripája aj celá veľká rodina čitateľov Šachového okienka a majstrovi Pitukovi želá ešte mnoho tvorivých úspechov pri skladaní hodnotných úloh!


Vzad << >> Vpred