Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 8. 11. 1979)


Problém č. 929

Nicolae Gheran, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 930

Seppo Riihimäki, Fínsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)Kontrolná notácia: 929: bKd6 Dd1 Va2 Vg6 Jd7 Pd3 (6), čKd4 Sf5 Jb4 Pc3 e3 f6 (6) – dvojťažka, 930: bKf7 Dd8 Vf1 Vh5 Sa1 Sf3 Jb6 Jg3 Pe3 (9), čKe5 Db7 Vf4 Sb1 Sg5 Jb2 Jd2 Pa2 c5 c7 e7 f5 (12) – dvojťažka.

V klasickej skladbe č. 929 zaujmú vtipne realizované škodlivé motívy. Č. 930 je zase zaujímavé tým, že po úvodníku a tematických obranách dámou, vežou, strelcom, jazdcom a pešiakom biely odpovedá matom rovnakým druhom figúry.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 913 (Dasni) z 13. 9. 1979. Zvodník 1.Sd8? hr. 2.V7a6 mat, viazne na 1...Kf6! Zvodník 1.Sd4? hr. 2.V7a6 mat, viazne na 1...Kd6! Rieši 1.V7a6 tempo, 1...Kd6, Kf6 2.Sd8, Sd4 mat. Jednoducho spracovaná Banného téma s výbornou konštrukciou (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Skutočnosť, že v jednej zvodnosti obrana 1...Kf6 neexistuje a v druhej obrane 1...Kd6 nebráni, úplne zhadzuje i tak dosť biednu miniatúru (I. Kiss, Kežmarok). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 914 (Karpov) z 13. 9. 1979. Zvodník 1.Vf4? hr 2.Dd4 mat, 1...K:f4, Jf5 (d5) 2.Dd6, Ve4 mat, viazne na 1...e2! Zvodník 1.Vf6? hr. 2.Dd5 mat, 1...K:f6, Jd5 (c8) 2.Dd4, Jf3 mat, viazne na 1...Jf5! Rieši 1.Je4 hr. 2.D:e7 mat, 1...K:e4, Ke6, J~ 2.Dd4, Dd6, D:d5 mat. Recipročná zámena hrozbových a matujúcich ťahov vo zvodnostiach je prepojená na matujúce ťahy vo voľnej zámene matov (L. Salai sr., Martin). Téma, ktorú by som nazval takto: trojfázová zámena dvoch obrán v hrozbovej forme a trojfázová zámena matu po 1...Jd5. Dobrý objav realizovaný v elegantnej pozícii. Hodnotu úlohy zvyšuje úvodník, ktorý dáva čiernemu kráľovi dve voľné polia (I. Kiss, Kežmarok). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Autor problému č. 880 (Akobija) z 17. 5. 1979 opravuje svoju skladbu nasledovne: bKa8 Dd8 Vb3 Sb6 Se6 Je4 Pa4 (7), čKc6 Dg3 Sa3 Jb4 Jb8 Pc3 d4 (7) – mat 2. ťahom. 1.D:d4? hr. 2.Dc5 mat, 1...Jb4~, Jb8~ 2.Dd5, Sd7 mat, viazne na 1...De5! 1.Sa7? hr. 2.Db6 mat, 1...Jd5, Jd7 2.Sd5, Dd7 mat, viazne na 1...Dc7! Rieši 1.S:d4 hr. 2.Db6 mat, 1...Jd5, Jd7, Dc7 2.S:d5, D:d7, Vc3 mat. Prosíme o preskúmanie korektnosti úlohy mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Jedného objaviteľa prípadnej tematickej nekorektnosti odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Vzad << >> Vpred