Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 1. 1980)


Problém č. 947

Elisej Lebedkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 948

Šamir Čobanian, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: 947: bKh4 De5 Va5 Sd6 Jc5 Jd7 Pb3 c4 d3 (9), čKb4 Va6 Vc7 Sb7 Jb1 Jc1 (6) – dvojťažka, 948: bKc6 Dh1 Va4 Sh3 Jc4 Je2 (6), čKd3 Pb4 c2 e3 (4) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 947 je spracovaná klasická Umnovova téma v troch variantoch (biely matuje na tom poli, z ktorého odišla brániaca čierna figúra), to už v č. 948 treba okrem riešenia hľadať aj tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 931 (Murzikov) z 15. 11. 1979. 1.Jdf6 tempo, 1...Kd4, Kf4, f4, f:e4 2.Dc3, Dg3, Vd5, V:e4 mat. Nejde 1.Jef6? Kd6! Jednoduchá slabá skladba bez výraznej myšlienky, ktorú nezachraňuje ani úvodník dávajúci voľné pole (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 932 (Burda) z 15. 11. 1979. Zvodník 1.V:f1+?, 1...V:f1, J:f1 2.Sh4, Sb4 mat, viazne na 1...K:f1! Rieši 1.Jg1 hr. 2.Jd3 mat, 1...Vh2+, J:b1, Se2+, Je4, J:c1 2.Sh4, Sb4, Jf3, J:b3, V:c1 mat. Dobrý úvodník umožňuje nečakané šachy bielemu kráľovi a rozohrá biele batérie, ale duálové pokračovania (po 1...Jc4, Jf3 2.Sb4 mat a 2.J:b3 mat – nebodujeme ich – viď. poznámka pri uverejnení) znehodnocujú inak sympatickú bezpešiakovú konštrukciu (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 933 (Krivenko) z 23. 11. 1979. Pozícia A: 1.Je5 tempo, 1...e3, Ke3 2.Jd3, Dd2 mat. Pozícia B: 1.Jg1 tempo, 1...e3, Ke3 2.Vf5, Df2 mat. Nehodnotná zámena dvoch matov, lebo v pozícii B na ťah 1...e3 je mat pripravený už pred úvodníkom, ktorým biely pokryje kráľom len pole f2 a umožní tak mat po ťahu čierneho kráľa. Pozíciou B autor násilne vytvoril spomínanú zámenu, no chudobnosť schémy je viditeľná (I. Kiss, Kežmarok). Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad << >> Vpred