Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 12. 1979)


 

Problém č. 937

Alexandr Pankratiev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+7=12)


Problém č. 938

Viktor I. Vovnejko a

Alexej M. Petrusenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)Kontrolná notácia: 937: bKb5 Dg6 Sd7 Ja5 Jg2 (5), čKd5 Jd8 Jf3 Pc5 d4 d6 e5 (7) – dvojťažka, 938: bKe7 Dg2 Vc8 Vh4 Sg7 Sh1 Ja8 Jh3 Pe5 (9), čKd5 Df3 Ve1 Se2 Sg1 Jb3 Jf7 Pa7 d3 d7 f2 h2 (12) – dvojťažka.

V oboch dnešných pôvodných skladbách od sovietskych autorov je spracovaná Dombrovskisova téma a treba teda okrem riešenia si všimnúť aj dva tematické zvodníky a v nich hlavne hrozbu, ktorá sa objaví ako mat v riešení po obranách, ktoré boli vyvráteniami zvodníkov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 922 (Golha) z 11. 10. 1979. Pozícia A: 1.Se5 hr. 2.Jg5 mat, 1...V:c5 (A), De3 (B), Se5 (C) 2.J:c5, V:e3, D:e5 mat. Pozícia B: 1.e3 hr. 2.Jg5 mat, 1...V:c5(B), De3 (C), Se5 (A) 2.J:c5, V:e3, D:e5 mat. Cyklická zámena troch obranných motívov (A – šachovanie, B – napadnutie hrozbového poľa a C – uvoľnenie poľa braním kameňa – téma OM–23–33) s rovnakou hrozbou v oboch fázach doplnená zámenou matu. Náročnosť spracovanej témy ospravedlňuje prekladanie dvoch figúr v dvojníku (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). V neohrabanom a v neekonomickom vyjadrení cyklická zámena obranných motívov (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 923 (Uchobotov) z 18. 10. 1979. Zvodník 1.J:b4? hr. 2.Dd5 mat, 1...Je3, Je7 2.Jc6(e3?), e3(Jc6?) mat, viazne na 1...Kc5! Zvodník 1.Jb6? hr. 2.D:c4 (d5) mat, 1...Kc5, Je7 2.Se3, D:c4 mat, viazne na 1...Je3! Zvodník 1.Je7? hr. 2.Dd5 mat, 1...Kc5, Je3 2.Se3, Jc6 mat, viazne na 1...J:e7! Rieši 1.Jf4 hr. 2.Dd5 mat, 1...Kc5, Je3, Je7 2.Se3, V:e4(e3?), e3 (V:e4?) mat. Skladba so zvláštnou príchuťou: účinné obrany z pokusových fáz sa stávajú v riešení neúčinnými. Zámeny matov hoci nevytvárajú organické prepojenie medzi fázami naznačujú originálne možnosti. Zaujímavé sú aj antiduálové maty (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred