Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 4. 1980)


Problém č. 971

Andrej Lobusov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 972

Gerhard E. Schoen, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+9=15)Kontrolná notácia: 971: bKg8 Dh1 Va6 Vf7 Sb8 Jb6 Jd6 Pa7 d4 g3 (10), čKc6 Vf3 Ja8 Pb4 b5 g4 h7 (7) – dvojťažka, 972: bKe6 Dc1 Se5 Je1 Je3 Pg2 (6), čKe4 Vh3 Sa6 Sc5 Ja3 Jg8 Pb7 c4 h4 (9) – dvojťažka.

V č. 971 spracoval známy moskovský šachový skladateľ Banného tému (zvodník – riešenie), no zaujímavá je ešte jedna zvodnosť. Č. 972 obsahuje okrem riešenia ešte päť zvodníkov – všetko jediným kameňom.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 955 (Lebedev) z 7. 2. 1980. Pokusy 1.Dd8?, Db8? viaznu postupne na 1...d3!, D:g3! Rieši 1.Da8 tempo, 1...d3, f5, c6, D:a8, D:g3, D:h5 2.Da1, Dh8, Db8, f4, Dd5, De4 mat. Duály po odstupe čiernej dámy na polia d5, f2, e2, d1, d3, c3, b3 a a3 nepovažujeme za tematické a preto ani nebodujeme. Dlhé ťahy bielej dámy boli už mnohokrát spracované. Škoda, že náznaky pokusov vyvracajú silné obrany a varianty s čiernou dámou sú duálové (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 956 (Lobusov) z 7. 2. 1980. Zdanlivé hry 1...Jc6, Je6, Dh8 2.Jc5, Je5, D:g6 mat. Zvodník 1.Dc5? hr. 2.D:d4 mat, 1...V:c5, Jc6, De3, De4 2.J:c5, Dc4, Jb2, Sc4 mat, viazne na 1...Dh8! Rieši 1.De5 hr. 2.D:d4 mat, 1...D:e5, Je6, Vc3, Vc4 2.J:e5, De4, Jb2, Se4 mat. Bohatá škála zámeny matov a obrán so skrytým úvodníkom (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Sympatický mechanizmus pre zámenu matov a obrany s dobre stvárneným bielym materiálom (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 957 (Kornev) z 14. 2. 1980. 1.Vd5 hr. 2.Jd8 mat, 1...Jb6, Jd6, Je7, Se7, g4, S:d5 2.c:b5, Vc5, Vd6, De8, Jd4, c:d5 mat. Úloha chcejúca byť originálna rekordným spracovaním rovnakého škodlivého motívu zaclonenia a obranného motívu odclonenia. Originalita v tejto oblasti sa dnes však už dosahuje inak (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred