Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 4. 1980)


 

Problém č. 973

Nikolaj Kuligin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)


Problém č. 974

Dr. N. Čerňavskyj a

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 973: bKa5 Sg7 Sh5 Jb5 Je5 Pd2 d6 f4 g3 (9), čKd5 Pc5 d3 d7 f5 (5) – dvojťažka, 974: bKe8 Dg4 Vd2 Vh3 Sg2 Sg5 Jb2 Pe6 h6 (9), čKe5 Db3 Vb5 Ve1 Sh8 Pb7 c2 c5 c6 e7 (10) – dvojťažka.

V č. 973 okrem riešenia si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...Ke6, Ke4. Vo výbornom č. 974 je spracovaná Rudenkova téma vo forme zdanlivých hier 1...D:e6, Sf6, zvodníka a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 958 (Smirnov) z 14. 2. 1980. Zvodník 1.g4? tempo, 1...Ke4, e5 2.D:c4, Jf6 mat, viazne na 1...c2! Zvodník 1.Df8? tempo, 1...Ke4, Kc6 2.Df3, D:d6 mat, viazne na 1...e5! Zvodník 1.De8? tempo, 1...Ke4, Kc6 2.D:e6, Jf6 mat viazne na 1...c2! Rieši 1.Da8 hr. 2.Jb~ mat, 1...Ke4, Kc6 2.J:d6, Jbc5 mat. Zámeny matov prepojené na poloobrany (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 959 (Kopajev) z 21. 2. 1980. Zvodník 1.Vd4? (A) hr. 2.Va4 mat, viazne na 1...Vg5! (a). Zvodník 1.Vd5? (B) hr. 2.Va5 mat, viazne na 1...Vg6! (b). Zvodník 1.Vd6? (C) hr. 2.V:b6 mat, viazne na 1...V:g7! (c). Rieši 1.Se2 hr. 2.V:g3 mat. 1...Vg5 (a), Vg6 (b), V:g7 (c), Vg4 (d) 2.Vd5 (B), Vd6 (C), Vd7 (D), Vd4 (A) mat. Banného téma s neuzavretým cyklom – nedokončené a nedokonalé dielo (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 960 (Bakcsi) z 21. 2. 1980. Pokusy 1.b7? hr. 2.Sb6 (A) mat, 1.d7? hr. 2.Sd6 (B) mat, 1.e6? hr. 2.De5 (C) mat, 1.e4? hr. 2.De3 (D) mat, viaznu na rovnakú obranu 1...b:c3! Rieši 1.Vd3 hr. 2.Vd5 mat, 1...J:b6, J:d6+, J:e5+, J:e3 2.S:b6 (A), S:d6 (B), D:e5 (C), D:e3 (D) mat. Paradoxná myšlienka – hrozbové maty A, B, C a D v pokusových fázach čierny bráni rozviazaním čierneho jazdca (škoda že hrubým braním veže c3), biely v úvodníku rozviaže čierneho jazdca a po jeho tematických obranách vychádzajú maty A, B, C a D (L. Salai sr., Martin). Téma, ktorá by mala byt' zaujímavá rozvinutím do viacerých variantov, ale s rôznymi vyvráteniami (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred