Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 2. 1980)


Problém č. 957

Sergej Kornev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)


Problém č. 958

Nikolaj Smirnov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 957: bKa5 Df7 Vd7 Sa2 Sc7 Ja8 Je6 Pa6 c4 (9), čKc6 Dh4 Vb8 Vg7 Sf8 Sh1 Jc8 Pa7 b4 b5 g5 (11) – dvojťažka, 958: bKa6 Dc8 Sb6 Jb7 Jd7 Pe2 g3 (7), čKd5 Pc3 c4 d6 e6 (5) – dvojťažka.

Po č. 955 (Lebedev): bKe7 Dh8 Jg3 Jh5 Pc4 f2 (6), čKe5 Df3 Pc5 c7 d4 f6 (6) – mat 2. ťahom a č. 956 (Lobusov): bKg3 Dd6 Vf2 Sa1 Sd5 Jd1 Jd7 (7), čKd3 De8 Vc8 Sa4 Jd8 Pc2 d4 f3 g6 (9) – mat 2. ťahom, pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike ďalšími dvoma súťažnými skladbami.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 940 (Zinoviev) z 13. 12. 1979. Zvodník 1.Jd6? hr. 2.c3 mat, 1...D:c4 mat, viazne na 1...Sa5! Zvodník 1.Jg5? hr. 2.c3 mat, 1...Sa5 2.D:g4 mat, viazne na 1...D:c4! Rieši 1.D:g4 hr. 2.Dd1 mat, 1...Sa5, D:c4 2.Jg5, Jd6 mat. Banného téma s jednotnou útočnou i obrannou motiváciou (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Batériový mechanizmus Banného témy s neekonomický využitým bielym materiálom (L. Salai sr., Martin). Syntéza Banného témy vo výbornej konštrukcii, ale originalita je na vážkach (I. Kiss, Kežmarok). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 941 (Goloveckij) z 21. 12. 1979. Zvodník 1.Vg4? hr. 2.Vf3 mat, viazne na 1...d2! Zvodník 1.Dd2? hr. 2.Jc2 mat, viazne na 1...e3! Rieši 1.Vg3 tempo, 1...d2, e3 2.Jc2, Jf3 mat. Hanneliusová téma – samozrejme úloha má predchodcu v č. 937 (Pankratiev) a zdá sa, že obe sú nepôvodné: predchodcom je A. Boitmanis, ŠU 5188/1978 (I. Kiss, Kežmarok). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred