Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 2. 1980)


Problém č. 959

Viačeslav Kopajev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+4=12)


Problém č. 960

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+8=22)Kontrolná notácia: 959: bKh8 Dh6 Vd3 Vg7 Sc3 Sf3 Ja7 Pf2 (8), čKa6 Vg3 Jh2 Pb6 (4) – dvojťažka, 960: bKf7 Dg3 Vc3 Sa2 Sc7 Jc6 Je7 Pa4 a5 b6 d6 e3 e5 f2 (14), čKc5 Vh4 Sa6 Jc4 Pb4 g4 h3 h5 (8) – dvojťažka.

V č. 959 treba objaviť aj tri tematické zvodníky, ktoré sa v riešení objavia ako maty. V súčasnosti najlepší maďarský šachový skladateľ a publicista sa v č. 960 predstavuje skladbou, v ktorej treba nájsť štyri tematické zvodníky (viaznu na rovnakú obranu) a v každom z nich si treba všimnúť hrozbu, ktorá sa objaví v riešení ako mat po obrane, ktorá v zvodníkoch neexistovala.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 942 (Gadžiev a Gulamov) z 21. 12. 1979. Zvodník 1.Dh1? hr. 2.Vg5 mat, viazne na 1...K:c6! Zvodník 1.Vg5? hr. 2.Dh1 mat, viazne na 1...Ke4! Zvodník 1.Da8? hr. 2.c7 mat, viazne na 1...Ke4! Zvodník 1.c7? hr. 2.Da8 mat, viazne na 1...Ke4! Rieši 1.Vd2 hr. 2.Jc3 mat, 1...Ke4, K:c6 2.Dh1, Da8 mat. Hrozbové paradoxy a recipročné zámeny prvých a druhých ťahov bieleho bez potlesku (L. Salai sr., Martin). Banného téma a po jednom hrozbovom paradoxe a antiparadoxe. Okrem schématičnosti úlohe na kráse nepridáva ani veľmi neekonomická konštrukcia (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 943 (Kozlov a Šavyrin) z 28. 12. 1979. Zvodník 1.D:h4? hr. 2.Dd4 mat, 1...c5 (A), Jf4 (B), f5 (C) 2.J:b6, Jf4, Vd6 mat, viazne na 1...Vb4! Rieši 1.Dh3 hr. 2.De6 mat, 1...c5 (C), Jf4 (A), f5 (B) 2.J:b6, Jf4, Vd6 mat, kde A je obranný motív napadnutie hrozbového poľa B – zaclonenie a C – odclonenie. Cyklická zámena obranných motívov s opotrebovaným cyklom (L. Salai sr., Martin). Skladby má však úplného predchodcu v skladbe J. Golhu, Nedeľná Pravda, 1043,15. 12. 1978: bKc7 Df1 Ve7 Vh6 Jc2 Jd7 (6), čKd5 Vb3 Vb6 Sc4 Sg7 Jh4 Pb4 b5 b7 c6 d4 f3 f6 (13) – mat 2. ťahom. 1.Df2? hr. 2.Dd4 mat, 1...Jf5! Rieši 1.Dh3 hr. 2.De6 mat, 1...Ve3, c5, f5 2.Jb4, Jb6, Vd6 mat. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred