Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 5. 1980)


Problém č. 987

Ferenc Istokovics, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 988

Imants Kisis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)Kontrolná notácia: 987: bKh3 Db6 Va4 Vd7 Sg5 Jc5 Jc7 Pd3 e4 f6 (10), čKe5 Df8 Va2 Va3 Sc8 Jf1 Jh6 Pf2 f7 (9) – dvojťažka, 988: bKg6 Dc3 Vb1 Vf1 Jd4 Pc5 e5 (7), čKd5 Pc6 d6 e6 (4) – dvojťažka.

V č. 987 je spracovaná zámena obrán vo forme zvodníka a riešenia. Vo výbornom č. 988 sa dva tematické zvodníky zase objavia ako maty v riešení (Banného téma).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 974 (Čerňavskyj a Šedej) z 10. 4. 1980. Zdanlivé hry 1...D:e6, Sf6 2.Df4, Sf4 mat. Zvodník 1.K:e7? hr. 2.Sf4 (A) mat a 2.Df4 (B) mat, 1...D:e6+, Sf6+ 2.D:e6, S:f6 mat, viazne na 1...Vb4! Rieši 1.S:e7 hr. 2.Vh5 mat, 1...D:e6, Sf6 2.Jd3, Sd6 mat. Trojfázová zámena dvoch matov s využitím hrozbových matov v tematických hrách (L. Salai sr., Martin). Rudenkova téma spojená s tematickými zámenami matov (M. Bednár, Kurima). Skrytý úvodník – menším nedostatkom je slabá aktivita bVh3 (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 975 (Bohdanov) z 17. 4. 1980. Zdanlivé hry 1...Je~, Jh~ 2.Jd6, Jg3 mat. Zvodník 1.Vc5? hr. 2.Ve3 mat, 1...K:d3, S:d3 2.D:c2, D:c6 mat, viazne na 1...Vb3! Zvodník 1.Vc3? hr. 2.Ve5 mat, 1...Kd5, c:d5 2.D:c6, D:c2 mat, viazne na 1...S:d3! Rieši 1.Jfh4 hr. 2.V5d4 mat, 1...c:d5, S:d3, c5, V:b4 2.Ve3, Ve5, D:e8, D:b4 mat. Obsažná "zmes" v štyroch fázach prevádza zámeny matov a obrán s prepojením na hrozbové maty (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V semifinále turnaja kandidátov majstrovstiev sveta v praktickom šachu sa na 16 partií stretnú dvojice Polugajevskij – Korčnoj a Hübner – Portisch. Víťazi oboch dvojíc sa stretnú vo finále, ktoré sa má odohrať do konca roka 1980. Víťaz bude mať právo vyzvať majstra sveta Karpova v roku 1981.


Vzad << >> Vpred