Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 6. 1980)


Problém č. 989

Viačeslav K. Piľčenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


Problém č. 990

Jurij Gašev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 989: bKc7 De8 Vd6 Vf8 Se5 Je6 Pc3 c5 d3 f3 g3 g5 (12), čKe3 Se2 Jd1 Jf1 Pb7 d2 f2 g7 h7 (9) – dvojťažka, 990: bKa6 Db2 Vc3 Sa1 Sg6 Jc1 Je3 Pc5 e4 g4 g5 (11), čKe5 Dd4 Ja5 Je1 Pc6 d6 e6 f3 f4 (9) – dvojťažka.

Vo výbornom č. 989 je spracovaná Dombrovskisova a Hanneliusova téma s mnohonásobnou zámenou matov vo forme štyroch tematických zvodníkov a riešenia. Aj č. 990 okrem riešenia obsahuje štyri tematické zvodníky, no je v ňom spracovaná už Banného téma so sólom bVc3. Tešíme sa opäť aj na Vaše komentáre k obom skladbám, z ktorých najvýstižnejšie ako obvykle uverejníme.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 976 (Aliovsadzade a Liokumovič) z 17. 4. 1980. Zvodník 1.Vb5? hr. 2.Sd3 mat a 2.Sd5 mat, 1...V:b5, S:b5 2.Sd3, Sd5 mat, viazne na 1...V:c4! (Novotného téma). Zvodník 1.Vb3? hr. 2.Vf4 mat a 2.Jg5 mat, 1...V:e5, S:e5 2.Vf4, Jg5 mat, viazne na 1...Df5! (Lotyšský Novotný). Rieši 1.e6 hr. 2.Ve3 mat, 1...Ve5, Se5 2.V:g4, D:g6 mat (téma Grimshaw). Pôsobivý je prvý ťah z priesečníka e5 na priesečník e6 (L. Salai sr., Martin). Pekné klasické spracovanie troch tém – skladba lahodiaca oku (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Centrálny šachový klub Arménska vypísal medzinárodný skladateľský turnaj štúdií, venovaný 60–ročnému výročiu založenia Arménskej federatívnej sovietskej socialistickej republiky. Rozhodcami turnaja sú: veľmajster G. Kasparian a majster G. Akopjan, ktorí udelia päť peňažných cien (výška nebola oznámená). Štúdie (najviac dve od jedného autora) vyhotovené na diagrame s presným riešením a adresou autora treba zaslať najneskôr do 1. júla 1980 na adresu: Centralnyj Dom šachmatista Armenii, 375025 Jerevan, ul. Chandžjana 50, ZSSR, s poznámkou "Na konkurs etjudov" pri adrese.


Vzad << >> Vpred