Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 4. 1980)


 

Problém č. 975

Jevhen M. Bohdanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 976

Rauf Aliovsadzade a

Ilja Liokumovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 975: bKa7 Da4 Vd3 Vd5 Sb6 Jf5 Jg6 Pb4 (8), čKe4 Vb1 Ve1 Sc2 Je8 Jh5 Pc6 e2 (8) – dvojťažka, 976: bKd1 Dg7 Vb3 Vh4 Sc4 Sg1 Je7 Jh3 Pd4 e2 e5 (11), čKe4 Dc8 Va5 Vc6 Sa6 Sb8 Pa3 g4 g6 (9) – dvojťažka.

V č. 975 si okrem riešenia a tematického zvodníka nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...Je~, Jh~ V č. 976 spracovala dvojica autorov žijúcich v Baku syntézu troch tém: Novotný, Lotyšský Novotný a Grimshaw vo forme dvoch zvodníkov a riešenia. Tešíme sa zároveň aj na vaše komentáre.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 961 (Gadžiev) z 28. 2. 1980. 1.Se5 hr. 2.d4 mat, 1...V:d4, S:d4, Se3+, Vh4+, Vc4, Ve4, Vf4, Vg4, f:e5 2.Je3, Jh4, J:e3, J:h4, d:c4, d:e4, V:f4, h:g4, Vf7 mat. Vzorné ekonomické využitie materiálu s výnimkou bPd2, ale skladba obsahuje len skromnú spomienku na dávnu minulosť (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 962 (Rodionov a Rosljakov) z 28. 2. 1980. Zvodník 1.Ve4? hr. 2.D:g5 mat, 1...f6, Sf6 2.D:h7, Dd7 mat, viazne na 1...Vg7! Rieši 1.Jg4 hr. 2.Dd7 mat, 1...f6, Jf6, V:h6, S:g4 2.Se6, De5, J:h6, S:e4 mat. Skromný obsah. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 963 (Alexejev) z 6. 3. 1980. Zdanlivé hry 1...c5, e5 2.Df4, Db4 mat. Zvodník 1.Sf4? hr. 2.Db4 mat, 1...c5, Je3 2.De5, Se5 mat, viazne na 1...Jb2! Rieši 1.Sb4 hr. 2.Df4 mat, 1...e5, Jc3 2.Dc5, Sc5 mat. Dokonale obohraná symetria, ktorá okrem formálnej geometrickej témy nevedie k žiadnej originalite (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Štefan Selecký, Bratislava. Pri uverejnení problémov č. 955 a 956 sme neupozornili na zdanlivé hry a zvodníky pre nedostatok miesta, no dobrí riešitelia by si ich mali všimnúť aj bez napovedania, lebo sú súčasťou obsahu skladby. Bodujeme však len správne riešenie a preto riešiteľ ich v riešení uvádzať nemusí.


Vzad << >> Vpred