Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 5. 1980)


Problém č. 985

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu









Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 986

Ing. Josef Burda, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu









Mat 2. ťahom (9+6=15)



Kontrolná notácia: 985: bKd1 Dh8 Vc8 Vh4 Sb6 Sg8 Je4 Je6 Pf2 g2 (10), čKd3 Vg7 Sf8 Jb5 Pe7 f3 g3 (7) – dvojťažka, 986: bKb8 Dg2 Vb7 Vf3 Sa3 Sc4 Pa2 e6 h2 (9), čKc6 Sd5 Ja7 Ja8 Pd4 h4 (6) – dvojťažka.

V č. 985 možno objaviť Dombrovskisovu tému (3 tematické zvodníky a riešenie). Č. 986 obsahuje zdanlivé hry 1...S:c4, S:e6, S:f3, zvodník a riešenie, pričom zaujímavé sú aj ďalšie zvodníky, ktoré sú len čiastočné tematické.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 972 (Schoen) z 3. 4. 1980. Zvodník 1.Jf1? hr. 2.Df4 mat, 1...Ve3 2.Jd2 mat, viazne na 1...Se3! Zvodník 1.Jg4? hr. 2.Df4 mat, 1...Ve3 2.Jf2 mat, viazne na 1...Se3! Zvodník 1.Jf5? hr. 2.Df4 mat, 1...Se3 2.Jd6 mat, viazne na 1...Ve3! Zvodník 1.Jd5? hr. 2.Df4 mat, 1...Se3 2.Jc3 mat, viazne na 1...Ve3! Rieši 1.Jd1 hr. 2.Df4 mat, 1...Se3, Ve3 2.Jc3, Jf2 mat. Jednoduchými prostriedkami vyjadrený predĺžený útok v spojení so vzájomným prerušovaním čiernej veže a strelca na poli e3 (Grimshaw). Tematické ťahy striedavo vylučujú zvodník, kým ďalší tematický ťah sa spája so zámenou matu. Zvodník 1.J:c4? S:c4+! považuje za netematický (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 973 (Kuligin) z 10. 4. 1980. Zdanlivé hry 1...Ke6, Ke4 2.Sf7, Sf3 mat. Rieši 1.Jc4 tempo, 1...Ke6, Ke4, K:c4, Kc6 2.Jc7, Jc3, Sf7, Sf3 mat. Zámena matov spolu so zámenou obrán (M. Bednár, Kurima). Dobrý úvodník a úsporné vyjadrenie témy zámeny matov a obrán (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Okrem uverejnených riešiteľov získal za č. 964 (Kovalev) 6 bodov aj Jaroslav Anft a za č. 965 (Krutkov) 3 body aj Ing. Ivan Paulička a Jozef Žatko.


Vzad << >> Vpred