Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 5. 1980)


Problém č. 979

A. Velidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 980

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+6=19)Kontrolná notácia: 979: bKg3 Dg6 Vd1 Vf7 Jb5 Pc5 g4 (7), čKe5 Va5 Jc8 Jh6 Pa3 c4 f6 g7 (8) – dvojťažka, 980: bKd7 De8 Ve2 Vh1 Sd6 Je3 Jh7 Pc2 e5 e7 f6 g2 g5 (13), čKe4 Pc3 d5 e6 f5 g3 (6) – dvojťažka.

Oba dnešné originálne príspevky na tému hrozbových paradoxov sú konštruované vo forme dvoch zvodníkov a riešenia. Patria zatiaľ k najlepším príspevkom tohoročného medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek a tešíme sa preto aj na Vaše komentáre.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 966 (Tokar) z 13. 3. 1980. Zvodník 1.Vf3? hr. 2.Db3 mat, 1...Vc~, Vcd5!, Vd~, Kd5 2.Vc6, Vc3, Ve4, Je3 mat, viazne na 1...Vdd5! Zvodník 1.Vb6? hr. 2.Db3 mat, 1...Vcd5, Vdd5, Vc6, Vc~, Vd~, Kd5 2.Dc2, Vb4, Db5, Vc7, Vf4, Vf5 mat, viazne na 1...Ve4! Rieši 1.Vb7 hr. 2.Db3 mat, 1...Vcd5, Vdd5, Vc~, Vd~, Kd5 2.Dc2, Vb4, Vc6, Ve4, Je3 mat. Duály po 1...Vb5 2.D:b5 mat a 2.Vc6 mat a 1...Vc6(c7, c8) 2.Db5 mat a 2.Vc6 mat nie je treba pokladať za škodlivé (pridaním ďalších kameňov by sa dali odstrániť) a preto ich teda ani nebodujeme. Veľmi zložitý výber prvého ťahu – jedna z najťažších dvojťažiek, aké som doteraz vyriešil (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Veľmi pôsobivá skladba s výbornou ekonómiou bielych figúr, s čistou intonáciou a bohatou stratégiou na diagonále a2–g8 a neobvyklou motiváciou predĺžených obrán čiernych veží (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 967 (Močalkin) z 20. 3. 1980. Zdanlivé hry 1...J:e3, e:d5 2.d3 (A), Df5 mat. Zvodník 1.Dc5? hr. 2.d3 (A) mat a 2.S:c2 (B) mat, 1...J:e3, e:d5 2.D:e3, D:d5 mat, viazne na 1...c1J! ale aj na 1...Je5! Rieši 1.Dg7 hr. 2.D:h7 mat, 1...J:e3, e:d5 2.De5, S:c2 (B) mat. Nové spracovanie Dombrovskisovej témy, avšak trochu rozmarný dojem z dvojitej hrozby (M. Križovenský, Vranov nad Topľou), škoda dvojnásobného vyvrátenia zvodníka. Ani duály po 1...Jh6 a 1...Jd4(g3) nie sú najpeknejšie (vzhľadom k téme ich nepokladáme za škodlivé a preto ani nebodujeme). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Nasledujúce Šachové okienko vyjde výnimočne už v stredu, dňa 7. mája 1980.


Vzad << >> Vpred