Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 8. 1980)


Problém č. 1009

Tibor Orbán, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 1010

Vladimir Pypa, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 1009: bKe1 De4 Vd8 Vg5 Sf8 Jc3 Jf4 Pd3 f2 (9), čKc5 Db7 Vd5 Ve7 Sh3 Je5 Pb5 b6 c6 f3 (10) – dvojťažka, 1010: bKh5 De1 Va4 Vb7 Sa7 Sd1 Jg5 Jg6 Pe6 f4 (10), čKf5 Vc6 Vh1 Sa2 Sa3 Jh6 Pd5 f6 h4 (9) – dvojťažka.

V klasickej skladbe č. 1009 si všimnite päť obrán čJe5 s využitím priviazania čVd5. V č. 1010 si všimnite aj zvodníky 1.Sc5? hr. 2.Je7 mat a 2.Sc2 mat a 1.Vf7? hr. 2.De5 mat, pričom v riešení sa všetky hrozby objavia ako maty.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 993 (Šťastný) z 19. 6. 1980. Zvodník 1.J:g5? hr. 2.Jf7 mat, 1...Je3, g:f6 2.Df4, Jf3 mat, viazne na 1...Da7! Rieši 1.Jd6 hr. 2.Jf7 mat, 1...Je3, g:f6 2.Df2, D:c5 mat. Úloha má však ilegálne postavenia (1 bod), pretože čPf7 a g7 sú v základnom postavení a preto zoskupenie čPg6, g5, h5 nemohlo nikdy vzniknúť. M. Križovenský navrhuje autorovi opravu odstránením čPf7, g6, h5 a pridaním čSh3 a bPg6. Autor opravuje skladbu zamenením čPg6 za bPg6 (prosíme o preskúmanie korektnosti oboch variantov opráv). Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo 14 riešiteľom: I. a S. Bandžuch, Brachtl, Grgurič, Hrica, Kolektív BSP zo S. N. Vsi, Križovenský, Kubiš, Labai, Méri, Paulička, Selecký, Svoboda a Volf.

Riešenie problému č. 994 (Svetiľskij a Kanonik) zo 19. 6. 1980. Zdanlivé hry 1...c6, Ke5 2.Db8, Dh2 mat. Zvodník 1.Dc1? hr. 2.Dc7 mat, 1...c6, Ke5 2.Sb8, Df4 mat, viazne na 1...Je6! Zvodník 1.Jh6? hr. 2.J:f7 mat, 1...J7~, Je5 2.Dh2, Jhf5 mat, viazne na 1...Ke5! Rieši 1.Dc3 hr. 2.Dc7 mat, 1...c6, Ke5, Je6, Sb8, Dg3, Jf5 mat. Slabý odvar starého čaju (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred