Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 10. 1980)


Problém č. 1029

V. Roze, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 1030

Sergej Puškin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)Kontrolná notácia: bKa2 Dd8 Vc2 Sb1 Sh8 Jg7 Pd3 d5 e3 e4 g5 (11), čKe5 Db7 Va6 Vf1 Jc8 Pa3 a7 b2 b5 (9) – dvojťažka, 1030: bKg4 Sc5 Se8 Jd8 Je7 Pd3 g5 (7), čKe5 Sa8 Jc7 Pf3 (4) – dvojťažka.

V č. 1029 spracoval známy lotyšský skladateľ zaujímavú trojfázovú zámenu matov vo forme dvoch zvodníkov a riešenia. Aj č. 1030 obsahuje okrem riešenia dva tematické zvodníky, pomocou ktorých sa autorovi podarilo spracovať zaujímavý uzavretý cyklus hrozieb a matov (AB – BC – CA). Prvé písmeno označuje hrozbu a druhé mat po tematickej obrane v každej fáze.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1010 (Pypa) z 14. 8. 1980. Zvodník 1.Sc5? hr. 2.Je7 mat a 2.Sc2 mat, viazne na 1...Sc4! Zvodník 1.Vf7? hr. 2.De5 mat, viazne na 1...Sd6! Rieši 1.Vb5 hr. 2.De4 mat, 1...Sc5, Vc5, f:g5 2.Sc2, Je7, De5 mat. Dva oddelené hrozbové antiparadoxy (d4, f:g5) nemôžu tvoriť nijakú normálnu novostrategickú tému (I. Kiss, Poprad). Obrany a maty sú pripravené už v základnom postavení, preto ich tematická súvislosť s hrozbami z pokusových fáz je len v intenciách autora (L. Salai sr., Martin). Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Ladislav Brachtl, Mojzesova 22, 902 01 Pezinok.

Riešenie problému č. 1011 (Jaďuď) z 21. 8. 1980. Okrem autorom zamýšľanej intencie 1.Jb8 tempo skladbu znehodnocuje aj vedľajšie riešenie 1.Ke7 tempo a naviac postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie (čierny pešci museli brať 7 bielych kameňov, čo pri 13 bielych kameňoch na diagrame nie je možné) – teda ilegálna pozícia. Odmenu za správne riešenie dostane Josef Volf, Na výšinách 6, 460 05 Liberec 5.

Riešenie problému č. 1012 (Krstev) z 21. 8. 1980. Zdanlivá hra 1...b:c2 2.Va3 mat. Zvodník 1.Dc1? hr. 2.S~ mat, 1...b:c2 2.Da3 mat, viazne na 1...b2! Zvodník 1.S~? hr. 2.Dc1 mat, 1...b2 2.Dc2 mat, viazne na 1...e4! Zvodník 1.Se4? hr. 2.Dc1 mat, viazne na 1...d3! Rieši 1.Sd3 hr. 2.V:c4 mat, 1...c:d3, b2 2.Dc1, Dc2 mat. Priezračné pokusy bez nárokov na úspech (L. Salai sr., Martin). Odmenu za správne riešenie dostane Anton Damborský, Nešporova 20, 927 01 Šaľa.


Vzad << >> Vpred