Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 12. 1980)


Problém č. 1047

Michail Pavlov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 1048

Dr. Erich Zepler, NSR

I. cena, Olympia–Turnier 1936

Mat 3. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 1047: bKg8 Dd8 Vb4 Jb8 Jd7 Pc5 e5 f2 (8), čKd5 Sa8 Sd6 Pc6 e4 e6 g2 g5 (8) – dvojťažka, 1048: bKf5 Dg4 Sd5 Ja2 Jc4 Pe3 f4 (7), čKa4 Sd6 Pa3 a5 d7 (5) – trojťažka.

V zaujímavom č. 1047 je okrem trojfázovej zámeny dvoch matov spracovanej vo forme dvoch zvodníkov a riešenia aj Banného téma. O obsahu reprodukovanej trojťahovej mereditky č. 1048 Vám nič neprezradíme a budeme sa tešiť hlavne na Vaše komentáre, z ktorých najvýstižnejšie ako obvykle uverejníme pri riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1029 (Roze) z 23. 10. 1980. Zvodník 1.Vf2? hr. 2.d4 mat, 1...Va4, Vd1, Db6 2.Df6, Vf5, Je6 mat, viazne na 1...Dd7. Zvodník 1.Vc7? hr. 2.d4 mat, 1...Va4, Vd1 2.Jf5, Je6 mat, viazne na 1...Db6! Rieši 1.Vc6 hr. 2.d4 mat, 1...Va4, Vd1, Db6 2.Ve6, Df6, Jf5 mat. Sympatická trojfázová zámena dvoch matov (Z–32–25) s cyklickým striedaním matových poli f6, f5 a e6 (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Len dve tretiny zo slávnej I. ceny Lošinskij–Čepižnyj, Olympiáda Lipsko 1960 (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1030 (Puškin) z 23. 10. 1980. Zvodník 1.Sg7? hr. 2.Jg6 (A) mat, 1...Se4 2.d4 (B) mat, viazne na 1...Je6! Zvodník 1.Sg6? hr. 2.d4 (B) mat, 1...Je6 2.Jf7 mat (C), viazne na 1...Jb5! Rieši 1.Sd7 hr. 2.Jf7 (C) mat, 1...Sd5 2.Jg6 (A) mat. Vybrúsená mereditka s cyklickým striedaním hrozbových a matujúcich ťahov – AB–BC–CA (L. Salai sr., Martin). Táto myšlienka už síce bola spracovaná, ale v takomto prevedení a s malým počtom kameňov výborne vyniká (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1031 (O. a E. Backe) z 30. 10. 1980. Zvodník 1.Vc3? hr. 2.Jf6 mat, 1...Vd:d5, Ve:d5, K:d5 2.Vb4, Ve7, Vb6 mat, viazne na 1...Ve6! Rieši 1.Vb3 hr. 2.Jf6 mat, 1...Vd:d5, Ve:d5, K:d5 2.Vc4, Ve6, Vf6 mat. Zámena troch matov v dobrej konštrukcii bez bielych pešiakov (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Brúsený pohár z minulých desaťročí (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Posledné tohoročné Šachové okienko uverejníme v utorok dňa 30. 12. 1980. Okrem pravidelnej časti bude rozšírené o zábavnú silvestrovskú šachovú prílohu.


Vzad << >> Vpred