Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 12. 1980)


Problém č. 1049

Alexandr Pankratiev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 1050

Dr. László Lindner, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)Problém č. 1051

Antonín König, ČSSR

Světozor 1890

Mat 1. ťahom (4+11=15)


Problém č. 1052

autor neznámy

Šachové listy 1935-38

Pozri text! (5+3=8)Kontrolná notácia: 1049: bKd6 Da8 Sf4 Jc5 Jf2 Pd3 (6), čKd4 Ve3 Sc2 Pc3 c6 g7 (6) - dvojťažka, 1050: bKg1 Db3 Vh7 Se5 Sh3 Jd7 Je4 Pa4 (8), čKc6 Da8 Sg2 Sh4 Jb8 Jd1 Pc5 c7 e6 g3 (10) - dvojťažka.

V skladbe č. 1049 si všimnite hlavne vyvrátenie dvoch tematických zvodníkov, ktoré sa potom objavia ako obrany v riešení. Autor č. 1050 - Dr. Lászlo Lindner (23. 12. 1916) je spoluautorom maďarskej šachovej antológie a patrí k svetovej skladateľskej špičke. Je to jeho prvá originálna skladba uverejnená v Hlase ľudu a zároveň posledný originál nášho XII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek. Obsahuje okrem riešenia tri tematické zvodníky, pričom každá fáza má dve hrozby, ktoré sa cyklicky opakujú (AB-BC-CD-DA).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1032 (Karpov) z 30. 10. 1980. Zvodník 1.f7? hr. 2.f6 mat, 1...Vh3, V:d5 2.Vd4, Ve3 mat, viazne na 1...Jg3! Zvodník 1.Jd4? hr. 2.Dh4 mat, 1...V:d4, Vh3 2.Ve3, De7 mat, viazne na 1...Jf2! Rieši 1.Je3 hr. 2.De7 mat, 1...V:e3 2.Vd4 mat, no žiaľ po 1...V:d5 ide 2.Vh4 mat, ale aj 2.D:h1 mat, čo je škodlivý duál, ktorý túto skladbu znehodnocuje. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo 9 riešiteľom: I. Bandžuch, Debnárovci, Kovalič, Klimant, Kubiš, Masarik, Nagy, Srňanský a Svoboda.

Riešenie problému č. 1033 (Mlynka) zo 6. 11. 1980. Zvodník 1.g7? (A) tempo, 1...J~, J:f3 2 De8 (B), S:f3 mat, viazne na 1...Jg6! Zvodník 1.De8? (B) tempo, 1...J~, J:g6, J:f3 2.g7 (A), D:g6, S:f3 mat, viazne na 1...b5! Zvodník 1.f6? (C) tempo, 1...J~, J:g6, J:f3 2.d6 (D), S:g6, S:f3 mat, viazne na 1...Jf5! Rieši 1.d6 tempo, 1...J~, J:g6, J:f5, J:f3 2.f6 (C), f:g6, D:f5, S:f3 mat. V modernej mereditke zaznieva vzájomná dvojnásobná zámena prvých a hrozbových ťahov spojená s ľubovoľným ťahom čierneho jazdca. Organickou súčasťou obsahu sú aj tri zamenené maty na predÄşženú obranu 1...J:g6! Vydarená práca (L. Salai sr., Martin). K bohatému obsahu úlohy si treba všimnúť aj vyvrátenia zvodníkov ťahom na pole, ktoré zvodník uvoľnil - t. j. trojnásobná Anto-Umnovova téma (I. Skoba, Rožnov pod Radhoštěm). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Šachový Silvester 1980

Dobrým zvykom každej pravidelnej šachovej rubriky býva zaradiť pred Silvestrom niečo žartovné v snahe ukázať, že aj na tak vážnej oblasti, ako je šachová hra, sa dá schuti zasmiať. V kompozičnom šachu existuje celá oblasť skladieb, ktorú nazývame žartovné skladby (capriccio). Sú to úlohy s vtipným riešením, ktorých myšlienka spočíva v zmene pravidla, pričom na túto zmenu sa vo výzve neupozorní. Príkladom je skladba č. 1051 (bKg1 De3 Vb1 Jc5 (4), čKb8 Sb5 Ja8 Pa3 b7 c2 d5 d7 f5 g2 h6 (11) - (mat 1. ťahom) od akademického maliara Antonína Königa (1836-1911) - rodáka z Olomouca. Č. 1052 (bKc1 Va1 Sg2 Jg3 Pb2 (5), čVd4 Sc4 Pe3 (3) - (pozri nasledujúci text) má dokonca detektívnu zápletku: Jeden bohatý francúzsky šachový mecenáš hral s chudobným šachovým majstrom už veľa partií o peniaze a stále prehrával. Aby zachránil situáciu, navrhol majstrovi túto stávku: hrajme poslednú partiu, a ak mi dáte mat do 20. ťahu, vyhráte 10 000 frankov, ak nie, sme vyrovnaní. Súper súhlasil a partia sa dostala až do 19. ťahu, keď majster zdvihol ruku, uchopil figúru, postavil ju a povedal "mat". Nevydržal však nervové napätie a padol mŕtvy. Keď ho prítomní kibici odniesli chceli si pozrieť osudný mat. Majster však pri svojom páde sotil do stolíka tak, že čierny kráľ spadol na zem pričom postavenie ostatných kameňov ostalo neporušené. Nikto si nemohol spomenúť, kde stál čierny kráľ. Dedičia reklamovali výhru, no mecenáš namietal že jeho súper sa mýlil, lebo nie je možné postaviť čierneho kráľa na také pole, aby bol mat. Vašou úlohou je pomôcť im kladne vyriešiť túto zamotanú situáciu.

Dvoch správnych riešiteľov každej skladby č. 1051 a 1052 odmeníme hodnotnou šachovou knihou, ak riešenia obdržíme najneskôr do 10. 1. 1981 (nepatria do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže).A na záver ešte za priehrštie "šachforizmov":


Iba v šachu možno rafinovane ohrozovať cudzie dámy bez rizika, že vás pri tom pristihne manželka.

* * *

V šachu je to podobne, ako v živote: pešiak ťažko získa dámu.

* * *

Alechin sedel v kaviarni a pozeral na partiu pri susednom stole. Jeden z fanúšikov sa k nemu po čase obrátil a spýtal sa ho, či by si s nim nechcel zahrať. Majster sveta súhlasil, ale navrhol, že mu dá vežu "fór". Dovoľte, povedal urazene šachista, "však ma predsa vôbec nepoznáte!" "Práve preto." - znela Alechinova odpoveď.

* * *

Bol tak naivný, že pokladal Technomat za podnik, ktorý sa stará o techniku, ako dať mat súperovmu kráľovi.

* * *

Najväčším nepriateľom šachistov sú kibici a zemetrasenie.

* * *

Jedna z cien, ktorú získal víťaz zápasu Tarrasch-Mieses bolo pol kila masla. Vzhľadom k tomu, že zápas sa hral v roku 1916, keď bolo maslo v Nemecku veľmi vzácne, nepochodil víťaz zle.

* * *

Tragédiou šachistu je, keď sa vymotá z časovej tiesne a hneď na to sa dostane do nevýhody z ťahu.

* * *

Ak sa chcete zbaviť kibicov, vždy s nimi súhlaste, pretože oni na to nie sú zvyknutí a majú potom pokazenú radosť, že vás nemohli poučiť.

* * *

Dobre sa hrá šach s vodičom električky. Ten má jediný záujem skončiť čo najskôr v remíze.

* * *

Tí, čo neuznávajú šach za šport, zrejme nechápu, že aj rozum potrebuje pohyb.

* * *

V monarchii bol šach jedinou možnosťou, ako pohnúť kráľom.

 

 Vzad << >> Vpred