Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 12. 1980)


Problém č. 1045

Gunnar F. Myhre, Nórsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+3=8)

A. Diagram B. Ka1–a2 a Sc8–f6


Problém č. 1046

László Apró, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+12=22)

A. Diagram B. Pg7–c7 C. Ph6–g6Kontrolná notácia: 1045: bKa1 Df7 Sg8 Jd8 Ph7 (5), čKh8 Sc8 Pg7 (3) – dvojťažka, ako aj po preložení bKa1 na a2 a čSc8 na f6 (pozícia B). 1046: bKg1 Df2 Va4 Sh7 Jd4 Jd7 Pc5 g2 g3 g4 (10), čKe4 Vc4 Vg6 Sb4 Jh8 Pc3 d3 d5 f5 g5 g7 h6 (12) – dvojťažka, ako aj po preložení čPg7 na c7 (pozícia B) a v pozícii B po preložení čPh6 na g7 (pozícia C).

V č. 1045 nájdete v každom dvojníku dva páry modelových matov. Popredný maďarský autor spracoval v č. 1046 trojfázovú zámenu dvoch matov po obranách 1...S:c5, f:g5 v každom dvojníku. Správne riešenie každého dvojníka v oboch skladbách hodnotíme dvoma bodmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1028 (Formánek) z 16. 10. 1980. 1. riešenie: 1.Sg6 (A) tempo, 1...f:g5 (a) 2.f5 (B) mat (1...f5 2.Sh5 mat). 2. riešenie: 1.f5 (B) tempo, 1...f:g5 (a) 2.Jf3 (C) mat (1...K:g5 2.Dg8 mat). 3. riešenie: 1.Je3+ (C), 1...Kg3 (b) 2.f5 (B) mat. Zámena funkcie "ťahu–úvodník" v jednej fáze sa mení v inej na mat. Pritom ťah f5 sa objavuje ako mat dvakrát, zakaždým však z inej funkcie. Námet, ktorý by si zaslúžil systematické rozpracovanie (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Nekompletná cyklická hra úvodníka a matu spojená so zámenou matov (M. Bednár, Kurima). Dva úvodníkové antiparadoxy a len jeden paradox úzko súvisia s metavoľnou zámenou obrany. Celkom originálny systém spojenia úvodníkových tém (I. Kiss, Poprad). Inšpirujúca núdzovka, v ktorej hlavným aktérom je bPf4. Tretie riešenie so šachom je násilné (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

* Ako sme už oznámili, posledné dve tohoročné Šachové okienka vyjdú výnimočne v utorok dňa 23. a 30. decembra 1980.

* 4 body za č. 1024 (Taraba) získal aj Rudolf Fagan z Holíča.


Vzad << >> Vpred