Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 2. 1981)


Problém č. 1065

Ľuboš Debnár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 1066

Ladislav Salai sr., ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)Kontrolná notácia: 1065: bKh1 Dh2 Vf6 Vh4 Sa3 Ja6 Pb5 e5 (8), čKd5 De8 Vc8 Sc7 Ja2 Jb1 Pf5 (7) – dvojťažka, 1066: bKd8 Db6 Vd1 Vf4 Sh1 Sh6 Je4 Je6 Pd5 f5 f7 g6 (12), čKe5 Sc3 Sg8 Je3 Pb5 d6 d7 e7 f6 h5 (10) – dvojťažka.

Ďalšia originálna skladba od Ľuboša Debnára obsahuje opäť tému Z–32–26 spracovanú vo forme zdanlivé hry 1...D:e5, S:e5, zvodník a riešenie. Zvodník obsahuje však dvojitú hrozbu práve matov zo zdanlivých hier (Rudenkova téma a za zmienku stojí aj vtipné použitie antiduálu. V č. 1066 od rozhodcu nášho minuloročného medzinárodného skladateľského turnaja je hrdinom bJe4, ktorý vytvorí maximálny možný počet zvodníkov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1044 (Kvjatkovskij) z 11. 12. 1980. 1.Sd3 tempo, 1...Vc8, c:d3, f:g3, V:e8, h4, Vb6, Vd6 2.c6, c4, f4, g8D(J, S, V), Dh5, c:b6, c:d6 mat. Klasická spomienka na Umnovovu tému, ktorá je spracovaná v prvých piatich variantoch. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1045 (Myhre) z 18. 12. 1980. Pozícia A: 1.Dd7 hr. 2.Jf7 mat, 1...g5 2.Dd4 mat. Pozícia B: 1.De7 hr. 2.Jf7 mat, 1...S:e7, g5 2.Jf7, D:f6 mat. Pekná analógia riešení, škoda len, že vznikla prekladaním kráľa (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Čisté maty sú obnosené, ale motivácia prvých ťahov je vzhľadom k použitému materiálu nová (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1046 (Apró) z 18. 12. 1980. Pozícia A: 1.Jb5, ale aj vedľajšie riešenie 1.De1+. Pozícia B: 1.Jc6, ale aj vedľajšie riešenie 1.De1+. Pozícia C: 1.Je6, ale aj vedľajšie riešenie 1.De1+. Maximálne bolo možné získať 12 bodov, čo sa podarilo do uzávierky tejto rubriky 17 riešiteľom: I. a S. Bandžuch, Brnák, Damborský, Fagan, Hagara, Kovalič, Masarik, Moravčík, Sklenár, Srňanský, Svoboda, Tolniarová, Vach, Volf, Wagner a Wittner.


Vzad << >> Vpred