Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 4. 1981)


Problém č. 1083

Michail Pavlov, ZSSR a

Ladislav Salai sr., ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)

 


 

Problém č. 1084

Valerij Slobodenjuk, ZSSR

II. cena, 64 – 1978, No. 23

Mat 3. ťahom (3+3=6)

A. Diagram B. Ph3-h2Kontrolná notácia: 1083: bKc6 Db4 Vf1 Se5 Jc4 Pd5 e3 (7), čKe4 Vh4 Sd4 Pb3 d3 g6 (6) – dvojťažka, 1084: bKf7 Va1 Pg4 (3), čKh7 Ph3 h6 (3) – trojťažka, ako aj po preložení čPh3 na h2.

Skladba č. 1083 vznikla ako oprava č. 1047, ktorú sovietskemu autorovi Pavlovovi navrhol L. Salai sr. Keďže Salai bol aj rozhodcom v minuloročnom turnaji, nemohla táto skladba v roku 1980 v našom turnaji konkurovať. Tak po dohode oboch autorov vzniko č. 1083 v "slovensko–ruskej" koprodukcii. Na zaujímavej miniatúrke (každý dvojník hodnotíme 3 bodmi) č. 1084 si pochutia hlavne milovníci modelových matov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1063 (Šumný) z 12. 2. 1981. Zvodník 1.Jd3? hr. 2.D:f2 mat, 1...Va2 2.J:f1 mat, viazne na 1...Se3! Zvodník 1.Vg2? hr. 2.D:f2 mat, 1...Jd3, J:g2, J:h3 2.D:d3, D:g2, De2 mat, viazne na 1...Va2! Rieši 1.Ve2 hr. 2.D:f2 mat, 1...J:e2, Jd3, J:h3 2.D:e2, Dg2, D:h3 mat. Zámena dvoch matov v symetrickej pozícii (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Zaujímavá, ale príliš symetrická koncepcia zámeny matov, obrán a neobrán (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1064 (Debnár) z 12. 2. 1981. Autorom zamýšľané riešenie 1.Dg3 znehodnocuje vedľajšie riešenie 1.Vd5. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo do konca uzávierky tejto rubriky 15 riešiteľom: Bandžuch, Brnák, Cerulík, Damborský, Granec, E. Jankovič, Jarolín, Jurkovský, Kadera, Kolektív BSP zo Spišskej Novej Vsi, Kovalič, Riešiteľský krúžok pri Posádkovej hudbe v Banskej Bystrici, Jan Svoboda, Slovák a Tříska.

Riešenie problému č. 1065 (Debnár) z 19. 2. 1981. Autorom zamýšľanú intenciu 1.Df4 znehodnocuje vedľajšie riešenie 1.J:c7+. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa do uzávierky tejto rubriky podarilo 28 riešiteľom: Bandžuch, Brnák, Damborský, Fagan, Granec, Hagara, Hamala, E. Jankovič, Fr. Jankovič, Jarolín, Jurkovský, Klimant, Kolektív BSP zo Spišskej Novej Vsi, Kovalič, Majerčák, Masarik, Matoňák, Mudronček, Patzelt, Riešiteľský krúžok pri Posádkovej hudbe v Banskej Bystrici, Sklenár, Jan Svoboda, Slovák, Srňanský, Tříska, Volf, Wagner a Wittner.


Vzad << >> Vpred