Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 12. 1980)


Problém č. 1043

Jurij Jakovlev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (16+8=24)


Problém č. 1044

Vladimir Kvjatkovskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+8=21)Kontrolná notácia: 1043: bKe8 Dh8 Va4 Vf5 Sa2 Sc7 Jc1 Jg5 Pb4 b6 d2 d3 e5 f2 g4 g7 (16), čKd4 Va5 Vh3 Sa6 Sh2 Jf8 Pb7 c6 (8) – dvojťažka, 1044: bKb4 Dh8 Vb5 Vf2 Sb2 Se2 Je7 Je8 Pc3 c5 f3 g3 g7 (13), čKe5 Dh2 Vc6 Vg8 Pc4 e6 f4 h5 (8) – dvojťažka.

V oboch dnešných pôvodných skladbách, sa obaja autori vracajú ku klasickým námetom: v č. 1043 je to téma Grimshaw a blokovanie polí. V č. 1044 je spracovaná zase Umnovová téma.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1027 (Brabec a Lehen) z 16. 10. 1980. Zvodník 1.Vc3? hr. 2.Jc7 mat (A), viazne na 1...Sc4! a 1...Je5! Zvodník 1.Sc3? hr. 2.Jf6 mat (B), viazne na 1...Vd4! a 1...Jc5! Zvodník 1.Df2? hr. 2.Df3 mat, 1...Sc4, Je5, Vd4, Jc5 2.Jc7 (A), Jf6 (B), D:d4, D(V):c5 mat, viazne na 1...Vd3! Rieši 1.De2 hr. 2.Df3 mat, 1...Vd4, Jc5, Sc4, Je5 2.Jf6 (B), Jc7 (A), D:c4, D:e5 mat. Hrozbové paradoxy a antiparadoxy DH–44–24 sú obohatením známeho systému dvojnásobnej polorecipročnej zámeny, žiaľ len s dvoma vyvráteniami každej zvodnosti (I. Kiss, Poprad). Duchaplná koncepcia zámeny matov a obrán na účinné obrany z predchádzajúcich fáz. Pešiaka b2 mohli autori vynechať. Škoda duálu v tematickej zvodnosti (L. Salai sr., Martin). Vysoko objavná a originálna skladba, ktorá si pre nový prístup k hrozbovým témam zasluhuje pomenovanie Brabcova–Lehenova téma. Bola by definovaná ako téma, v ktorej hrozbu z pokusu vyvracajú dve obrany čierneho, po ktorých sa v inej fáze objaví hrozba ako mat. Téma je tu navyše spojená so zámenou matov typu Z–24–46. Trochu vadí duál vo zvodníku 1.Df2? po 1...Jc5 2.D(V):c5 mat. Vzhľadom na zdôraznenú novú formu spracovania hrozbových paradoxov ho nie je treba pokladať za tematický (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Upozornenie. Dve posledné tohoročné šachové okienka vyjdú výnimočne v utorok dňa 23. a 30. decembra 1980. Pretože v nich bude naša dlhodobá riešiteľská súťaž pokračovať, upozorňujeme hlavne tých riešiteľov, ktorí odoberajú len štvrtkové korunové číslo, aby si u svojho poštového doručovateľa už dopredu zabezpečili túto zmenu zapríčinenú vianočnými sviatkami.


Vzad << >> Vpred