Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 12. 1980)


Problém č. 1041

Anatolij Agarkov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 1042

Jevgenij Leun, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: 1041: bKb2 Db6 Va3 Vg5 Sb4 Pe6 h4 (7), čKf6 Ve8 Sb3 Pb7 e2 g6 g7 (7) – dvojťažka, 1042: bKa7 De2 Vd7 Sc2 Sc5 Jd4 Je6 Pb5 (8), čKd5 Da2 Se1 Jb7 Jg8 Pa4 b2 d6 e7 g5 (10) – dvojťažka.

V č. 1041 si okrem riešenia a jedného tematického zvodníka nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...S:e6, V:e6, Ve7. Známy šachový skladateľ – Jevgenij Leun – žijúci v hlavnom meste Litvy – Vilniuse spracoval v č. 1042 modernú tému hrozbových paradoxov vo forme dvoch tematických zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1025 (Kubiš) z 9. 10. 1980. Zdanlivé hry 1...Kc4, Ke4 2.Db4, Df4 mat. Rieši 1.Dd7 tempo, 1...Kc4, Ke4 2.Da4, Dg4 mat. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1026 (Hrica) z 9. 10. 1980. Zdanlivé hry 1...Ke4, Ke6 2.De2, De8 mat. Rieši 1.D:c5 tempo, 1...Ke4, Ke6 2.De3, De7 mat. Obe skladby majú predchodcu v skladbe M. Križovenského, Východoslovenské Noviny, 5. 1. 1979, č. 750: bKd1 Dd5 Jd2 (3), čKd3 Sd4 (2) – mat 2. ťahom, 1...Kc3, Ke3 2.Db3, Df3 mat, 1.Dd6 tempo, 1...Kc3, Ke3 2.Da3, Dg3 mat (I. Bandžuch, Spišské Vlachy). Základné postavenie oboch skladieb pochádza od G. L. de Boera, Sissa 1863 (!): bKb4 Dg4 Jc4 (3), čKd4 Se4 Pe5 (3) – mat 4. ťahom: 1...Kd5, Kd3 2.Dd7, De1 mat. Rieši 1.Dg4+ Kd5 2.Dg8+ Kd4(c6) 3.Dg4 (c8+) – t. j. pseudo dvojťažka. Nepochybujem, že existujú aj ďalší predchodcovia, no zaujímavé by bolo skúmať, ako sa autori dopracovali k rovnakému materiálu a obsahu (L. Salai sr., Martin). Obe skladby (vrátane Križovenského) sú poučením, že pracovať dnes s jednoduchým materiálom znamená veľké riziko spracovania neoriginálneho námetu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Tak ako nám správne oznámili niektorí riešitelia, skladba č. 1021 (Siotis) z 25. 9. 1980 má škodlivý duál vo variante 1...Vd5 2.De7 mat ale aj 2.De8 mat. Správne bolo teda možné za túto skladbu získať 3 body, čo sa podarilo 9 riešiteľom: I. a S. Bandžuch, J. Kovalič, A. Liday, J. Svoboda, V. Tinák, G. Török, K. Wagner a J. Žatko.


Vzad << >> Vpred