Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 1. 1981)


Problém č. 1059

Dr. Oskar Blumenthal, NSR

Deutsche Wochenschach 1906

Mat 3. ťahom (5+1=6)


Problém č. 1060

Jørgen Thorvald Møller, NSR

Nationaltidende 15.12.1918

Mat 3. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: 1059: bKf5 Vb7 Ve4 Sg3 Pd5 (5), čKc5 (1) – trojťažka, 1060: bKc1 Va8 Pa7 (3), čKa1 Sh7 Pc2 g6 (4) – trojťažka.

Dnešnými dvoma reprodukovanými trojťahovými miniatúrkami na dve príbuzné logické témy veľmi obľúbené začiatkom tohto storočia, no ktoré dodnes nič nestratili na svojej popularite, končí naša dlhodobá riešiteľská súťaž, ktorá ešte stále nie je definitívne rozhodnutá. Za správne riešenie každej trojťažky možno získať 3 body. Tešíme sa aj na Vaše komentáre k obom skladbám.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1039 (Haralović) z 27. 11. 1980. Autorovu intenciu 1.Je4 tempo znehodnocuje vedľajšie riešenie 1.Jc7+ tempo, 1...Ka4, b:c5 2.V:a2, Df8 mat. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo 9 riešiteľom: I. Bandžuch, Bednár, Debnárovci, Fagan, Kovalič, Sklenár, Tolnaiová, Vach a Volf.

Riešenie problému č. 1040 (Szöghy) z 27. 11. 1980. Zvodník 1.Jc4? Kf3 2.Jd2 mat, viazne na 1...e1D! Zvodník 1.Jed3? Kf3 2.Dg2 mat, viazne na 1...e1J! Zvodník 1.Jfd3? Kd5 2.Dg2 mat, viazne na 1...e1J! Zvodník 1.J:e2?, 1...Kd5, Jd5 2.Jc3, Jg3 mat, viazne na 1...Jb5! Zvodník 1.Jh5?, 1...Kd5, Jd5 2.Jf6, Jg3 mat. viazne na 1...Je8! Zvodník 1.Dg1?, 1...D:e5, D:f4 2.Dd4, De3 mat, viazne na 1...Jc2! Rieši 1.Dg2+, 1...K:e5, D:f4 2.Jfd3, Jed3 mat. Bravúra roztancovaných jazdcov a dámy. Úvodník je neobvyklý, ale dáva voľné polia (L. Salai sr., Martin). Myslím si, že šachujúci úvodník v dvojťažke do riešiteľskej súťaže nepatrí (J. Svoboda, Trnava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1041 (Agarkov) z 4. 12. 1980. Zdanlivé hry 1...S:e6, V:e6, Ve7 2.Vf3, Df2, Sc3 mat. Zvodník 1.Dc7? hr. 2.Df7(e5) mat, 1...Ve7, V:e6, S:e6 2.D:e7, Df4, Sc3 mat, viazne na 1...K:e6! Rieši 1.Db7 hr. 2.Df7 mat, 1...S:e6, V:e6, Ve7, Ke6 2.Sc3, Df3, D:f3, D:e7, Va6 mat. Dobré spracovanie dvoj– a trojfázovej zámeny matov (M. Bednár, Kurima). Veľa riešiteľov sa potklo na 1.V:b3? e1J! a 1.Dd6? e1D! Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V nasledujúcom Šachovom okienku (5. 2. 1981) vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž bohato dotovanú šachovou literatúrou. Prosíme Vás už teraz o jej propagáciu.


Vzad << >> Vpred