Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 11. 1980)


Problém č. 1039

Ing. Mato Haralović, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 1040

József Szöghy, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)Kontrolná notácia: 1039: bKd7 Da8 Va1 Vh4 Sc2 Sc5 Jd5 Jg5 Pd3 (9), čKb5 Vb3 Sa5 Ja2 Pb6 c3 d4 e5 (8) – dvojťažka, 1040: bKg6 Dg5 Sc5 Je5 Jf4 Pb4 (6), čKe4 Sa8 Ja1 Jc7 Pb3 e2 e6 (7) – dvojťažka.

V sympatickom č. 1039 si pred riešením nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...Ka4, K:c5(b:c5). Veterán maďarskej šachovej skladby pracuje so šiestimi zvodníkmi, no riešenie sa väčšine riešiteľom už asi páčiť nebude.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1024 (Taraba) z 2. 10. 1980. Zvodník 1.Dg6? hr. 2.Jd3 mat, 1...Jd~, J:f6!, J:f4 2.S:g3, D:f6, e:f4 mat, viazne na 1...S:c5! Rieši 1.Dc6 hr. 2.V:d5 mat, 1...Jd~, J:f6, Jf4, S:c6 2.Jd3, S:g6, e:f4, J:c6 mat. Mimoriadne originálna práca s hrozbovými paradoxmi na primárnu a sekundárnu hrozbu a organicky vyplývajúca polorecipročná zámena. Úloha sa radí jednoznačne k tomu najlepšiemu, čo bolo v Hlase ľudu tento rok uverejnené (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Úloha má, žiaľ, aj vedľajšie riešenie 1.D:h5+ J:h5 2.J:g4 mat, ktoré autor opravuje vynechaním čPh5 a premiestnením bJf2 na e1 a bVd1 na d2 (prosíme o preskúmanie korektnosti tejto opravy mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže). Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo nasledujúcim 25 riešiteľom: Anft, I. a S. Bandžuch, Brachtl, Brnák, Fábry, Hagara, Kovalič, Klimant, Kubiš, Labai, Mikuš, Nagy, Sklenár, Svoboda, ŠK pri gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach, Šumný, Tinák, Tolnaiová, Vach, Volf, Wagner, Wittner, Török a Žatko.

* Upozorňujeme riešiteľov a hlavne organizátorov okresných preborov jednotlivcov v riešení šachových skladieb, že prebory musia prebehnúť najneskôr do 31. 1. 1981. Západoslovenský krajský prebor v riešení šachových skladieb sa uskutoční najneskôr do 31. 3. 1981. Celoslovenské finále v riešení šachových skladieb je plánované na Sliači dňa 23. 5. 1981.


Vzad << >> Vpred