Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 10. 1980)


Problém č. 1027

Ing. Juraj Brabec a

Ľudovít Lehen, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+14=23)

 


 

Problém č. 1028

Ing. Bedrich Formánek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)

3 riešeniaKontrolná notácia: 1027: bKh6 Dh2 Va6 Vc8 Sg7 Je8 Jg5 Pb2 d6 (9), čKd5 Va3 Vd1 Sb3 Jb7 Jg6 Pa2 a4 c2 d7 f4 f5 h3 h4 (14) – dvojťažka, 1028: bKd3 Dc4 Vh1 Sd6 Se4 Jf1 Pb5 f4 g5 (9), čKg4 Pb6 c5 d7 f2 f3 f6 (7) – dvojťažka (3 riešenia).

V dnešných dvoch originálnych skladbách sa našim čitateľom predstavujú traja najvýznamnejší bratislavskí šachoví skladatelia: v č. 1027 si všimnite zvodníky 1.Vc3? hr. 2.Jc7 (A) mat a 1.Sc3? hr. 2.Jf6 (B) mat. Každý z nich má dve tematické vyvrátenia, ktoré sa objavia ako obrany v ďalšom tematickom zvodníku a v riešení. Č. 1028 má tri riešenia (za každé z nich možno získať po dva body), pričom dva úvodníky sa objavia ako maty v niektorom z riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1008 (Vasilenko) z 7. 8. 1980. Zdanlivé hry 1...V:b3, S:c6 2.Jc2, J:c6 mat, Zvodník 1.Vb5? hr. 2.Sg7 mat, viazne na 1...S:c6! Zvodník 1.Sg7? hr. 2.Vb5 mat, 1...c:b3 2.Dd3 mat, viazne na 1...Jc5! Zvodník 1.d7? hr. 2.d8D mat, 1...J:c5, S:c6 2.S:c5, J:c6 mat, viazne na 1...c:b3! Rieši 1.Vc5 hr. 2.V:c4 mat, 1...J:c5, c:b6, V:b3, K:c5 2.Sg7, D:c3, D:g1, De5 mat. Úvodníkový paradox a hrozbový antiparadox s identickými ťahmi. Hrubé vyvrátenia a pridané neucelené zámeny rozhodne skladbu neskrášľujú (I. Kiss, Poprad). Odmenu za správne riešenie dostane Ladislav Wittner, Šrobárova 29, 040 00 Košice.

Riešenie problému č. 1009 (Orbán) zo 14. 8. 1980. 1.Ja2 hr. 2.Db4 mat, 1...Jc4, J:d3+, Jg4, Jg6 (f7), Jd7, Vd4 2.d4, J:d3, Je6, De3, S:e7, D:d4 mat. Dobrá strategická hra (I. Kiss, Poprad). Klasika s väzbami diaľkových kameňov prichutená antiduálovými motívmi v predĺžených obranách čierneho jazdca (L. Salai sr., Martin). Odmenu za správne riešenie dostane Lenka Janegová, 907 01 Myjava 556.


Vzad << >> Vpred