Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 7. 8. 1980)


Problém č. 1007

Jurij Akobija, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 1008

J. Vasilenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 1007: bKa8 De8 Vb8 Ve5 Sb2 Se4 Pa2 b5 c3 d7 (10), čKa4 Dg6 Pa5 c6 d2 e6 f7 (7) – dvojťažka, 1008: bKa5 Dg3 Ve5 Sc6 Sf8 Jb4 Pb3 d6 e4 e6 f5 (11), čKd4 Vb2 Sa8 Sg1 Ja6 Pa3 c3 c4 (8) – dvojťažka.

V č. 1007 nájdete okrem Banného témy aj pokus o spracovanie témy "zmeny funkcie ťahov" (dva tematické zvodníky). Č. 1008 obsahuje okrem riešenia a zdanlivých hier 1...V:b3, S:c6 aj tri tematické zvodníky (téma Vladimirova).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 991 (Zagorujko) z 12. 6. 1980. Pokusy 1.Dh1?, g3?, Db1?, c:b3?, c7? viaznu postupne na 1...g3!, Se1!, h1D(V)!, h1D(V)!, Sa5! Rieši 1.Da8 hr. 2.c7 mat, 1...e:d4, e:f4 2.Ve8, Ve7 mat. Obyčajná pokusová téma (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Vtipné spracovanie, keď v piatich pokusoch a riešení sa vždy po dvojiciach striedajú úvodníky s hrozbami (M. Bednár, Kurima). Vzájomne zámeny prvých a druhých ťahov bieleho, ale s obsahom, ktorý už bol spracovaný (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 992 (Antonov) z 12. 6. 1980. Zdanlivé hry 1...e:d4, e:f4 2.Ve8, Ve7 mat. Zvodník 1.Jd5? hr. 2.De3 mat, 1...e:d4, e:f4 2.Ve7, Jf6 mat, viazne na 1...Vg3! Rieši 1.Jf5 hr. 2.D:e3 mat, 1...e:d4, e:f4 2.Jd6, Ve8 mat. Nenáročný symetrický mechanizmus zámeny matov (L. Salai sr., Martin). Názorný príklad toho, že k úspechom v kompozičnom šachu sa dá dopracovať a neuspokojovať sa s prvou korektnou pozíciou (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred