Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 7. 1980)


Problém č. 997

Talip Ch. Amirov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+9=15)


Problém č. 998

Milan Šumný, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)Kontrolná notácia: 997: bKh8 Db2 Sb6 Jg3 Jh5 Pe3 (6), čKf3 Ve1 Sc1 Pa3 b3 c3 f2 g2 g4 (9) – dvojťažka, 998: bKh1 Da4 Ve3 Vh7 Sa3 Sf5 Jf3 Jf6 (8), čKc4 Ja2 Jb4 Pa5 c3 f7 (6) – dvojťažka.

Oba dnešné originálne príspevky okrem riešenia obsahujú aj tematické zvodníky, no v skladbe 15–ročného Milana Šumného zo Zlatých Moraviec (odchovanca prof. Karola Mlynku) je zaujímavý aj jeden hrozbový paradox.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 981 (Maranďuk) z 7. 5. 1980. Pozícia A: 1.Dg4 tempo, 1...Kc3, Kc1, Ke3, Ke1 2.Sa5, Dd1, J:b3, De2 mat. Pozícia B: 1.Df5 tempo, 1...Kc3, Kc1, Ke3, Ke1 2.Dd3, J:b3, Jc4, Sa5 mat. Jednoduché, ale efektné spracovanie zámeny matov a obrán, pričom niektoré maty sú čisté (M. Bednár, Kurima). Téma Z–24–26 vo vynikajúcej konštrukcii. Prekladanie pešiaka v dvojníku sa nepodieľa na mechanizme zámeny, iba určuje jednotnosť riešenia, čo je ďalším kladom tejto nenápadnej dvojťažky (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Svieži dvojníkový mechanizmus zámeny dvoch matov a obrán (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 982 (Gavrilov a Dimid) z 7. 5. 1980. Zdanlivé hry 1...d6, Sd6 2.c:b3, Dh1 mat. Zvodník 1.Dd2? hr. 2.D:d7 mat, 1...d6, Sd6 2.Dc3, Dg2 mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.Df4 hr. 2.D:c7 mat, 1...d6, Sd6 2.Dc4, De4 mat. Motivačne jednoduché zámeny matov v spojení s témou Grimshaw. Pred potleskom však varuje bSf5 a málo využitá bVb5 (L. Salai sr., Martin). Ukážka jednotnej strategickej a novostrategickej školy, škoda však, že v jednoduchom motivačnom rúchu (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Zo zoznamu riešiteľov, ktorí získali za č. 965 (Kutukov) 3 body vypadol Josef Volf z Liberca.


Vzad << >> Vpred