Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 9. 1980)


Problém č. 1019

Samuel Loyd, USA

Baltimore Herald 1980

Mat 2. ťahom (6+2=8)


Problém č. 1020

Sándor Boros, Maďarsko

Magyar Sakkvilág 1929

Mat 2. ťahom (5+5=10)Kontrolná notácia: 1019: bKh1 Dc2 Sb4 Sc4 Ja3 Jb3 (6), čKa2 Vb2 (2) – dvojťažka, 1020: bKg5 De4 Vd8 Jf5 Jh5 (5), čKh7 Dd5 Sh8 Pc6 e5 (5) – dvojťažka.

Po dvojťahových miniatúrach č. 1017 (Schlechter): bKf1 Dh6 Jd2 Jf2 (4), čKc1 Pc2 c3 (3) – mat 2. ťahom a č. 1018 (Weenink): bKc6 Df8 Jd7 Pe4 (4), čKe6 Vh6 Sh5 (3) – mat 2. ťahom z minulej rubriky, pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž ďalšími dvoma reprodukovanými dvojťažkami–mereditkami: č. 1019 je prototypom zámeny dvoch matov po zvodníku a č. 1020 obsahuje okrem riešenia aj zdanlivé hry 1...D:d8+, Dg8+, Dd2+.

Riešenie všetkých štyroch dvojťažiek (č. 1017 – 1020) môžete stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 998 (Šumný) z 3. 7. 1980. Autorom zamýšľanú intenciu 1.D:a5 tempo znehodnocuje vedľajšie riešenie 1.Ve6 hr. 2.Vc6 mat, 1...f:e6 2.Vc7 mat. Odmenu za správne riešenie neudeľujeme, pretože ani jeden z riešiteľov nenašiel obe riešenia!

Riešenie problému č. 999 (Pongrácz) z 10. 7. 1980. 1.Je8+ a čierny má tieto 3 možnosti: 1...Jc7 2.J:c6+ Kd5 3.Vc3+ Dg2 4.Je7+ Ke5 5.Vc5+ Dd5 6.Da1+ Jc3+ 7.Ka5 D:c5 mat, 1...Dc7 2.Jf7+ Kd5 3.Va3+ Kc5 4.Dc4+ Kb6 5.Vb3+ Jb4 6.D:b4+ Ka6 7.Da5+ D:a5 mat, ale aj 2.De2+ Kd5 3.Va3+ Kc5 4.Dc4+ Kb6 5.Vb3+ Jb4 6.D:b4 Ka6 7.Da5 D:a5 mat, čo je škodlivý duál, 1...Kd5 2.Va3+ Kc5 (2...Dg2 3.S:g2+ Kc5 3.Jb7+ Kb6 4.Db1+ Jb4 5.V:b4+ Ka6 6.Jc5 J:c5 mat) 3.Jb7+ Kb6 4.Db1+ Db2 5.D:b2+ Jb4 6.V:b4+ Ka6 7.Jc5+ J:c5 mat, ale aj 2.De2+ Kd5 3.Va3+ Kc5 4.Dc4+ Kb6 5.Vb3+ Jb4 6.D:b4+ Ka6 7.Da5+ D:a5 mat, čo je ďalší škodlivý duál. Odmenu za správne riešenie dostáva Bohumil Moravčík z Banskej Bystrice, ktorý ako jediný riešiteľ čiastočne rozriešil skladbu (našiel prvý variant a duálové pokračovanie druhého a tretieho variantu). Podarí sa niekomu opraviť túto ťažkú skladbu a stať sa tak spoluautorom nášho prvého šachového skladateľa?


Vzad << >> Vpred