Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.3.1991)


Problém č. 2402 – originál

Anton Brídzik, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 2403 – originál

Ján Janočko, Humenné

Pomocný mat 2. ťahom*Problém č. 2404 – originál

Ján Kovalič

Spišská Nová Ves

Samomat 2. ťahomTraja čierni pešiaci

Dvojťažka obsahuje jeden modelový mat, pomocný mat dva (prvý v zdanlivej hre 1...Sd6 2.Jd8 Jb6 mat). V samomate by dobrí riešitelia mali vziať do úvahy aj zvodnosti 1.D:d3? (1...f4 2.D:h7 c:b2 mat, 1...h5 2.D:f5 c:b2 mat, ale 1...f4 2.D:h7 c:b2 mat, 1...h5 2.D:f5 c:b2 mat, ale 1...h6!) a 1.D:f5? (a podobnými variantmi), ale aj dnešný titulok rubriky. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2402 b. Kg4 Ve4 Sb5 Jd1 Je8 Pb4 f3 (7), č. Kd5 Sc5 Jb7 Pd4 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2403 b. Kc1 Sc5 Jd7 (3), č. Kc8 Jc6 Pb7 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, hviezdička pri výzve upozorňuje na zdanlivú hru (v ktorej začína biely), 2404 b. Ka1 Dd7 Vb2 Sd1 Jb1 Pa2 b5 f2 h3 (9), č. Ka4 Vc2 Pa5 c3 d3 f3 f5 h4 h7 (9), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2387 a 2388 vyhrávajú: Jaroslav Slušňák, Bešeňová 2, 034 83 p. Liptovská Teplá, Koloman Suchár, Požiarnícka 16, 080 01 Prešov a Andrej Takáč, Klimkovičova 10, 040 11 Košice.

Riešenie problému č. 2397 (Gvozdják): a) 1.Ve7 K:e4 2.Jd7 mat, b) 1.J:d7 K:e4 2.Ve6 mat, c) 1.Ve6 K:e4 2.Jg6 mat, d) 1.J:g6 K:e4 2.De6 mat, e) 1.De6 K:e4 2.Jc6 mat, f) 1.J:c6 K:e4 2.Va7 mat. Šesťfázová cyklická zámena úvodníka a matu – pre takúto náročnú tému sú dvojníky zrejme nevyhnutné.

Riešenie problému č. 2398 (Michalko): Tematický pokus 1.Sd7? (hrozí 2.Vf5 mat) Jd4!, riešenie 1.Sc6 hrozí 2.f4+ Ke6 3.Sd5 mat, 1...J:b4 2.Sd7 a 3.Vf5 mat (aj po 2...Kd5), 1...Ke6 2.Sd5+ Ke5 3.f4 mat. Trojťažka v štýle novočeskej školy, t. j. modelové maty s malou logickou kombináciou.

Riešenie problému č. 2399 (Hlinka): 1.Sc5+ Kb5! (1...Ka6 2.Ve8 J:g2 3.V:e2 remíza) 2.Sc6+! K:c5 3.Sf3+ Kb4! (3...Kd6 4.S:e2 J:e2 5.Kb2 Jd4 6.Va8 remíza) 4.Vb8+! (4.S:e2? Ja3+! 5.Ka1 J:e2 6.Vb8+ Jb5 čierny vyhrá) 4...Ka4 5.S:e2 J:e2 (5...Ja3+ 6.Ka1...) 6.V:b3! K:b3 pat, 6...Ja3+! 7.Ka1! (7.Kb2? Jc4+ 8.Ka2/Kc2 Jc1+/Jd4+ čierny vyhrá) 7...K:b3 pat. Sympatická kombinácia s obeťou všetkých troch bielych figúr za dosiahnutie dvoch patov.


Riešitelia v Martine

V jubilejnom 25. ročníku stredoškolských šachových hier sa uskutočnila aj tradičná riešiteľská súťaž v riešení dvojťažky, trojťažky a štúdie. Zvíťazil Miroslav Figlár z Gymnázia v Spišskej Novej Vsi za 34 minút, pred Jurajom Lörincom z Gymnázia JGT v Banskej Bystrici (49) a Jaromírom Bednářom zo SPŠ Martin (50).

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 28. marca t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Tal proti počítaču

V juhoslovanskom Novom Sade sa nedávno konal zápas medzi bývalým majstrom sveta Michailom Talom a terajším majstrom sveta medzi šachovými mikropočítačmi – programom Mephisto-Portorož, ale v bleskovom šachu. Tal sa pokúsil o revanš, keďže v prvom zápase prehral 2:4. Tentoraz bol predsa len trochu lepší – remizoval 5:5...


Vzad <<  >> Vpred