Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.4.1991)


Problém č. 2408 – originál

Zoltán Vicén ml., Stará Bystrica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2409 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely remizujeDvestopätnásta prvotina

Autorom peknej v poradí už 215. prvotiny v našej rubrike je 15-ročný syn nášho usilovného riešiteľa a prispievateľa. Štúdia na druhom diagrame sa bude čitateľom iste taktiež páčiť; keďže nepatrí medzi riešiteľsky náročné, neprezradíme tentokrát nič... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2408 b. Kf1 Dc1 Se8 Jf4 Pd5 (5), č. Ke4 Pd4 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2409 b. Kc4 Pa4 d5 (3), č. Kd1 Sg1 Pd4 e7 f7 (5), biely začne a vynúti remízu.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2391 až 2393 vyhrávajú: Milan Fábry, Obrancov mieru 38, 940 65 Nové Zámky, Martin Krivoss, Panenská 36, 811 03 Bratislava a Mária Lojkovičová, Ovocinárska 50, 054 01 Levoča.

Riešenie problému č. 2400 (Troickij): 1.Dd4+ Kg5 2.Df6+ Kg4 3.Df3+ Kg5 4.Dg3+ Sg4 5.Dh4+!! K:h4 6.Sf6 mat, alebo 5...Kf4 6.Df2+ Sf3+ (6...Kg5 7.Df6 mat) 7.D:f3+ Kg5 8.Dg3+ Kf5 9.Dd3+ s dobytím čiernej dámy a ľahkou výhrou. Pointou je modelový mat samotným strelcom po nečakanej obeti dámy a s využitím blokovania poľa g4 strelcom. Jedna z najpopulárnejších Troického štúdií.

Riešenie problému č. 2401 (Troickij): 1.Sb4+! Kb3! (1...K:b4 2.Jd3+ a 3.J:f2 dokonca s výhrou bieleho) 2.Jf3! f1D+ 3.Se1! Dg2 (3...D:e2 4.Jd4+ a 5.J:e2) 4.Sg3! (biely bráni úniku dámy z pravého dolného rohu) 4...Kc3 (kráľ sa ponáhľa na pomoc) 5.Kd1 Dh1+ 6.Se1+ Kc4 7.Kd2 Dg2 8.Sg3! atď. Vzhľadom na slabší materiál by mal biely jasne prehrať, ale sústredným postavením svojich kameňov nepripustí súpera k vyhrávajúcemu manévru. Tak je definovaná tzv. pevnosť, ako druh pozičnej remízy. A práve Troickij bol pionierom v rozpracúvaní rozličných typov pozičnej remízy pri skladaní štúdií.

Riešenie problému č. 2402 (Brídzik): 1.f4 hrozí 2.Ve5 mat, 1...K:e4, Sd6, d3 2.Jf6, Jf6, Jc3 mat. Prvý z matov je modelový.

Riešenie problému č. 2403 (Janočko): Zdanlivá hra (keby začínal biely) 1...Sd6 2.Jd8 Jb6 mat, riešenie 1.Ja7 Jb6+ 2.Kb8 Sd6 mat. Recipročná zámena prvého a druhého ťahu bieleho, pričom oba maty sú – modelové. Pravda, dnes je pri takýchto námetoch už veľké nebezpečenstvo predchodcu.

Riešenie problému č. 2404 (Kovalič): 1. zvodnosť 1.D:d3? tempo 1...f4 2.D:h7, 1...h5 2.D:f5, ale 1...h6!, 2. zvodnosť 1.D:f5? tempo 1...h5, d2 2.D:d3, D:h7, ale 1...h6!, riešenie 1.D:h7 tempo 1...f4, d2 2.D:d3, D:f5 – a vždy 2...c:b2 mat. Mechanizmus brania dvoch čiernych pešiakov vedie k trojfázovej hre s trojnásobným "prehodením" ťahov bieleho.


Pravda 1988

Proti výsledku našej skladateľskej súťaže, ktorý sme uverejnili v období 25.8.1989 až 17.11.1989, nedošli nijaké námietky, všetky udelené vyznamenania preto nadobudli definitívnu platnosť bez zmeny.

Ale predsa k jednej dôležitej zmene došlo. Telovýchovná jednota ŽOS Trnava zrušila svoje sponzorstvo nad súťažou a s ohľadom na svoju ekonomickú situáciu dohodnuté ceny neodoslala. Redakcia Pravdy preto vynecháva z názvu súťaže slovo Tirnavia a vracia sa k tradícii spred roka 1983, keď sama odmeňovala víťazné skladby peňažnými cenami.

Celkový cenový fond vo výške 4000,– Kčs bol odoslaný v marci t. r. autorom skladieb vyznamenaných cenami vo všetkých piatich oddeleniach skladateľskej súťaže Pravda 1988. Úspešným autorom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich spoluprácu v našich ďalších súťažiach!

* Dva šachové aforizmy: Komentátorov otáznik je často jediná chyba v partii (S. Tartakower). Čím som starší, tým viac si cením pešiakov (P. Keres). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred