Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.4.1991)


Problém č. 2413 – originál

Emil Klemanič, Košice

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2414 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

a) Pat 2. ťahom

b) Mat 2. ťahomProblém č. 2415 – originál

Ján Kovalič

Spišská Nová Ves

Pomocný mat 4. ťahomŠtvorfázová dvojťažka

Už takmer rok promovaný právnik sa vypracoval medzi najlepších slovenských šachových skladateľov, čo prezentuje zaujímavou modernou dvojťažkou s tromi zvodnosťami 1.Sg8? 1.D:b4?, 1.Sf2?, pričom do tematického obsahu patria varianty 1...J:d5, V:d4. Patovo-matový hybrid obsahuje vo svojej prvej polovici aj zdanlivé hry 1...Kb8, Ka6 2.Va2, b8D pat. K pomocnému matu nedávame tento raz nijaký komentár, tým viac nás však bude zaujímať ohlas riešiteľov. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2413 b. Kc1 Db8 Vc7 Vd4 Sd5 Se1 Jc8 Jh4 Pb3 c6 g5 (11), č. Ke5 Ve4 Je3 Pb4 f3 f4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2414 b. Ka1 Vg3 Vh2 Sa8 Jb3 Jd5 Pb7 f2 h4 (9), č. Ka7 Pg4 h5 (3), biely začne a dá a) pat, b) mat druhým ťahom, 2415 b. Ka1 Sh4 Je7 (3), č. Kf7 Dh2 Vh8 Sh6 Pe6 g6 g7 h5 (8), čierny začne a pomôže bielemu dať mat štvrtým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2397-2399 vyhrávajú: Dušan Pakoš, Minaská 11/44, Priekopa, 036 08 Martin 8, Milan Svrček ml, Komorová 5, 036 07 Martin 7 a Jozef Vaňko, Fraňa Kráľa 18, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 2408 (Vicén ml.): 1.Jd3 tempo 1...K:d3, K:d5, Kf5, Kf3 2.Sg6, Dc6, Df4, Df4 mat. Pekná prvotina, autor by sa však mohol pokúsiť ju "osviežiť" nejakou zvodnosťou, napr. 1.Je6? Kd3 2.Jc5 mat (to by ale nesmel ísť mat 2.Sg6)...

Riešenie problému č. 2409 (Kekely): 1.d6 e:d6 2.Kd3! Sh2 3.a5 d5 4.a6 (4.K:d4? Ke2! 5.K:d5 Ke3 6.a6 Sb8 7.a7 S:a7 8.Ke5 Sd4+ a čierny vyhrá) 4...Sa7 5.a7! (5.K:d4? Ke2! a čierny vyhrá) 5...S:a7 pat! Klasický štúdiový námet: biely obetuje svojich posledných pešiakov, lebo predvída vytvorenie pekného modelového patu. Neriešiteľnosť a oprava.


Pravda 1990-1991

Vzhľadom na novú situáciu, ktorá sa vytvorila zrušením sponzorstva TJ ŽOS Trnava, redakcia Pravdy sa rozhodla prejsť na pôvodný systém dvojročných skladateľských súťaží, v ktorých sama venuje víťazným autorom peňažné ceny. Všetky originálne šachové problémy, uverejnené v našej rubrike počas rokov 1990 a 1991 budú zaradené do skladateľskej súťaže. O jej rozdelení na jednotlivé oddelenia rozhodneme podľa počtu a kvality súťažných skladieb. Osobitne sa budú hodnotiť problémy začínajúcich autorov (do 3 rokov od uverejnenia prvotiny). Súťaž je vypísaná len pre československých autorov (aj neorganizovaných). – Ročnú súťaž Pravda 1989 dokončíme v tomto roku uverejnením výsledku oddelenia štúdií (čím meníme pôvodné rozhodnutie o dvojročnej súťaži 1989-1990). – Tešíme sa na účasť našich významných, ako aj mladých a začínajúcich autorov na skladateľských súťažiach Pravdy!

* Redakcia známeho rižského časopisu Šachmaty oznámila, že v súvislosti s napätou situáciou v Lotyšsku sa vydávanie polmesačníka na neurčitý čas zastavuje. Pokiaľ ide o zápas Lotyšsko – Slovensko v kompozičnom šachu, stále čakáme na vyjadrenie kapitána I. Dulbergsa.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 2. mája t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred