Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.5.1991)


Problém č. 2416 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2417 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaDáma a zvodnosti

Autor dvojťažky sa pokúsil vyťažiť čo najviac z daného klasického materiálu (D + 2S) a vyťažil tri zvodnosti s jedným riešením, pričom na všetko (s jedinou výnimkou) stačí dáma. V pomocnom mate je pointa zahrnutá do druhých ťahov (čierneho aj bieleho). Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2416 b. Kh3 Da1 Sc1 Sg8 (4), č. Ke4 Pe5 f6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2417 b. Kg3 Vh5 Sb7 Jd8 Jf5 Pc6 d7 (7), č. Kd5 Vc8 Vd2 Sb8 Sg8 Je5 Pg4 (7), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho).

* Knihy za riešenia problémov č. 2400 a 2401 vyhrávajú: Ľuboš Kekely, Dubová 27, 010 01 Žilina, Josef Kolář, Gelnická 2, 831 06 Bratislava a Eduard Ruža, ul. 9. mája 17, 974 00 Banská Bystrica. – Traja riešitelia nás upozornili, že v niektorých publikáciách bola štúdia 2401 uverejnená s č. pešiakom f3 namiesto d6 (s riešením 1.Sb4+ Kb3 2.J:f3 atď.), pričom v turnaji časopisu Zadači i eťudy 1928 získala tretiu (a nie prvú) cenu. A je to naozaj tak: keď sa Troickij dozvedel, že pôvodná verzia je nekorektná (postup Pd6 zabezpečí čiernemu výhru!), štúdiu opravil, novou pozíciou však získal iba III. cenu (tu sa môžeme len domnievať, že rozhodcovi sa nepáčilo branie pešiaka f3 v druhom ťahu).

Riešenie problému č. 2410 (Loyd): 1.Da5 tempo 1...Sd7 (Sd6), Vd7(Ve6), Se7(Se6), Ve7(Vd6) 2.Dd5, Jf5, De5, D:b4 mat. Typické vzájomné zacloňovanie veží a strelcov na štyroch poliach, jeden z Loydových objavov. Neuviedli sme, samozrejmé brania typu 1...Sf5 2.J:f5 mat, vítaným osviežením je však variant 1...Sc5 2.Da1 mat.

Riešenie problému č. 2411 (Loyd): 1.Sa8 hrozí 2.Db7 a 3.Dh1 mat, 1...Jc8~ a 3.Dg1 mat, 1...f4 2.Dg6 a 3.Dg1 mat, 1...Kf1 2.D:f5+ Ke1 3.Df2 mat. Tzv. Turtonovo zdvojenie (ťahom slabšej bielej figúry po línii sa umožňuje ťah silnejšej bielej figúry po tej istej línii opačným smerom, pričom sa slabšia figúra zúčastňuje na matovaní) pochádza z r. 1856. Loyd o 2 roky ukázal efektnejšiu možnosť, keď prvá figúra iba "čistí" líniu (a nemá inú funkciu) – táto téma dostala názov Loydovo uvoľnenie línie. Osobitne pôsobivé je pritom uvoľnenie poľa f1 pre čierneho kráľa v úvodníku.

Riešenie problému č. 2412 (Loyd): 1.Jd8 hrozí 2.Dc7+ Kf6 3.Df7+ Ke5 4.Df4 mat (2...Ke8 3.Sb4), 1...d4 2.Dc7+ Kf6 3.Df7+ Ke5 4.De6 mat, 1...K:d8 2.Dd6+ Ke8 3.De6+ Kf8 4.Sh6 mat, 3...Kd8 4.Sa5 mat, 2...Kc8 3.Dc6+ Kd8 4.Sg5 mat (3...Kb8 4.Sf4 mat), 1...Kd7 2.Sa5! hrozí 3.Dc7+ Ke8 4.Df7 mat (2...Ke7) 3.Dg7+ s rovnakým matom). Spolu šesť modelových matov – to je priamo neuveriteľný výkon 16-ročného chlapca v čase, keď sa takýto štýl ešte nepestoval. Ktovie, či práve tato štvorťažka neučarovala budúcim zakladateľom českej školy...

K základným životopisným údajom o Samovi Loydovi ešte uvádzame, že sa narodil 30. januára 1841 vo Philadelphii ako najmladšie z ôsmich detí. Zomrel 10. apríla 1911 ráno v Elizabethe (štát New Jersey). Ospravedlňujeme sa čitateľom za chybu v dátume smrti (11.4.), na vine je nesprávny údaj v Malej encyklopédii šachu. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred